Oszustwo wyborcze w Rudzie Śląskiej? 700 fałszywych nazwisk pojawiło się na liście poparcia jednego z kandydatów - twierdzi Marek Jarocki

Marek Jarocki, odwołany właśnie z funkcji zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej, twierdzi, że w Rudzie Śląskiej doszło do oszustwa wyborczego.

Fb Marek Jarocki
Marek Jarocki

Marek Jarocki opublikował na swoim profilu na Facebooku oświadczenie w związku z odwołaniem go z funkcji zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Rudzie Śląskiej.

Twierdzi w nim, że w Rudzie Śląskiej, w trakcie rejestrowania list poparcia dla kandydatów na urząd prezydenta Rudy Śląskiej, doszło do oszustwa, konkretnie nieprawnie zaakceptowano listę wyborczą jednego z kandydatów, na której w sumie widniało 700 wadliwych, sfałszowanych podpisów, np. osób zmarłych.

Wybory prezydenckie w Rudzie Śląskiej już 11 września

Przypomnijmy, że po śmierci prezydent Rudy Śląskiej Grażyny Dziedzic, ogłoszono wybory na stanowisko prezydenta miasta. I tura odbędzie się 11 września 2022 roku. Do 17 sierpnia kandydaci mieli czas na zebranie i zgłoszenie list poparcia, w których musiało się znaleźć minimum 3 tysiące podpisów mieszkańców Rudy Śląskiej posiadających czynne prawo wyborcze.

Jak pisaliśmy 18 sierpnia, oficjalnie zostało zarejestrowanych sześciu kandydatów. W przypadku trzech trwa jeszcze weryfikacja złożonych przez nich podpisów. Więcej: Sześciu kandydatów zarejestrowanych (na razie) w wyborach prezydenckich

I właśnie tych trzech kandydatów dotyczy oświadczenie Marka Jarockiego.

Cały tekst oświadczenia Marka Jarockiego:

"Podczas pierwszego posiedzenia MKW (Miejskiej Komisji Wyborczej - przyp. red.) wybrany zostałem przez członków komisji na Zastępcę Przewodniczącego. Zgodnie z prawem przewodniczącym z mocy prawa zostaje zawsze osoba pełniąca urząd sędziego lub sędzia w stanie spoczynku. Ma to zagwarantować uczciwość i transparentność wyborów.

W związku z objęciem funkcji uczestniczyłem w weryfikacji list poparcia praktycznie wszystkich komitetów wyborczych w Rudzie Śląskiej (poza 1 komitetem z powodów oczywistych ). W toku tej weryfikacji 6 kolejnych komitetów przedstawiło listy do których nie można mieć było większych zastrzeżeń. Zarówno kandydaci niezależni jak i popierani przez PiS czy PO przedstawili listy na których poziom błędnych wpisów wynosił od 80 do 120 pozycji na ponad 3.000 podpisów w każdym zestawie. Najczęstsze błędy to osoby niepełnoletnie albo wpisane w sposób uniemożliwiający identyfikacje lub zamieszkałe poza Rudą Śląska. Na listach tych nie spotkałem nieaktualnych nazwisk, osób zmarłych albo wymeldowanych wiele lat temu.

W dniu 16 i 17 sierpnia zgłosiły się do Komisji 3 komitety z których jeden nie miał wystarczającej listy podpisów. W tym przypadku odstąpiono od weryfikacji list poparcia. Pozostałe dwa komitety poddano standardowej weryfikacji w skutek czego ustalono na wstępie iż na listach obydwu tych komitetów znajdują się podpisy osób zmarłych (i to przed kilku laty) w ilości kilkudziesięciu takich przypadków (rekord 3 osoby zmarłe na jednej stronie z 11 nazwiskami), wiele osób niepełnoletnich oraz podających nieistniejący adres zamieszkania. na listach pojawiało się mnóstwo osób z nazwiskami (kobiet) które uległy zmianie w ostatnich latach czy też dane personalne osób które zmieniły płeć i PESEL a jednak na listach występowały pod "starymi" danymi. Powszechnym było podawanie nieaktualnych danych adresowych (osób które zmieniły miejsce zamieszkania w ostatnich latach). Na części list poparcia ujawniono iż stanowią one ksero , a podpisy zostały dopisane - często tym samym charakterem pisma lub celowo nieczytelnie.

Te wszystkie okoliczności zmusiły mnie do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa czyli powiadomienia Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na skutek weryfikacji list ujawniono iż jedna z kandydatek złożyła listy na których po wstępnej kontroli ujawniono 180 błędnych podpisów (co po ich odliczeniu od ogółem zebranych pozwalało na odmowę rejestracji kandydata). Listy drugiego z komitetów zostały zweryfikowane w połowie, albowiem na kompleksową kontrolę zabrakło czasu podczas ustawowych 2 dni. W przebadanych ok. 2000 podpisów stwierdzono blisko 700 wpisów wadliwych w tym wspomniane wcześniej kilkadziesiąt osób zmarłych, a nawet podpis osoby obsługującej technicznie komisje, która oświadczyła iż nie jest to jej podpis. Na skutek powyższych ustaleń rekomendowałem odmowę rejestracji kandydata na podstawie sfałszowanych list poparcia. Przewodniczący komisji w obecności tego kandydata udzielił mi publicznie reprymendy i nazwał moje podejrzenia bezpodstawnymi a nadto nakazał podjęcie uchwały o rejestracji kandydata. Jak wskazano skoro złożył on ponad 4.000 podpisów, a zostało negatywnie zweryfikowane jedynie 700 to posiada od rzekomo wystarczającą liczbę ważnych głosów. W tego rodzaju fałszowaniu wyborów odmówiłem udziału.

W konsekwencji odwołany zostałem z zarzutem iż "nie da się ze mną współpracować" a nadto iż bezpodstawnie powiadomiłem Prokuraturę gdyż Sędzia Przewodniczący nie dostrzega żadnych fałszerstw.

Oświadczam więc iż w dniu 19 sierpnia 2022 r. doszło w Rudzie Śląskiej do zarejestrowania kandydata który złożył sfałszowane listy poparcia w których statystycznie ponad 1/3 podpisów nie spełnia kryterium ustawowych. Zarejestrowanie tego kandydata stanowi w mojej ocenie przestępstwo przekroczenia uprawnień o czym publicznie powiadamiam organa ścigania.

A na koniec powiem tak: jeśli chcecie wiedzieć jak nie powinny wyglądać wybory - pojedźcie do Rudy Śląskiej. Tam na własne oczy możecie zobaczyć jak można oszukać w majestacie prawa państwo z dykty i kamieni oraz kilku innych elementów. Nawet kandydat PiS ( którego nie kocham ) a który teoretycznie mógłby zrobić co chce -złożył prawdziwe listy poparcia i przestrzega przepisów ustawy. Ale jak widać są w tym kraju równi i równiejsi...PS mam nadzieję że prokuratura zabezpieczy te listy poparcia zanim "przypadkowo" zaginą."

Paweł Dankiewicz

Może Cię zainteresować:

Program wyborczy Pawła Dankiewicza: Central Park na gruntach po kopalni, żadnej nauki zdalnej

Autor: Michał Wroński

18/08/2022

Konferencja prasowa Michała Pierończyka

Może Cię zainteresować:

Michał Pierończyk ogłosił swój program wyborczy. Zapowiada łączenie dzielnic i zielony rynek

Autor: Michał Wroński

16/08/2022

Jarosław Kaczyński

Może Cię zainteresować:

Marek Wesoły z poparciem Jarosława Kaczyńskiego w wyborach w Rudzie Śląskiej

Autor: Michał Wroński

17/08/2022

Tour de Mejer. Albo Ruda

Może Cię zainteresować:

Tour de Ruda w wykonaniu Mejera, czyli bieg o fotel

Autor: Jacek Skorek

10/08/2022

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Prezydenci Ruda Śląska

Wiceprezydentami Rudy Śl. zostali A. Krzysteczko i J. Morek

Wybory w Rudzie Śląskiej

Pierończyk już odbiera gratulacje. "Silny mandat od rudzian"

Kandzior i merje

Krzysztof Mejer z poparciem radnego z PiS

Marek wesoły

Marek Wesoły poza II turą? "Nie udało się uciec od szyldu"

Urszula Koszutska

Exit poll dla GW: Wygrywa Pierończyk. Koszutska: Dobry wybór

Projekt bez tytułu 58

Lokalna łamigłówka w Rudzie Śląskiej. Czemu to nie Rzeszów?

IRRS

Rudzianin prezesem Instytutu Rozwoju Regionalnego