Regres ubezpieczeniowy w OC — co mówi ustawa?

Regres ubezpieczeniowy OC to roszczenie przysługujące ubezpieczycielom. Na jego podstawie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą żądać od Ciebie zwrotu kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkody, którą wyrządziłeś. Sprawdź, kiedy powinieneś obawiać się pisma z ubezpieczalni, a kiedy możesz czuć się bezpiecznie.

Regres ubezpieczeniowy w OC — co mówi ustawa?

Kto jest uprawniony do regresu ubezpieczeniowego OC?

Do regresu uprawniony jest ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez kierowcę. Na wysnucie żądania ma on 3 lata. Warto jednak pamiętać, że do roszczenia o zwrot poniesionych kosztów jest uprawniony jeszcze jeden podmiot: UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł zażądać od kierowcy zwrotu poniesionych kosztów w sytuacji, gdy ten nie miał wykupionego OC w momencie wypadku, stłuczki. W tej sytuacji to fundusz ponosi koszty związane z likwidacją skutków szkody, ale ma prawo żądać ich rekompensaty.

Regres ubezpieczeniowy a normy prawne

Z art. 43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika, że możliwość stosowania regresu ubezpieczeniowego jest ograniczona do sytuacji, z których wynika, że kierujący pojazdem ponosi winę za poniesioną szkodę w sposób rażący i nieulegający wątpliwości. W praktyce oznacza to, że zachodzi jedna lub kilka z poniższych przesłanek:

● do wyrządzenia szkody doszło w sposób umyślny i celowy — nie ma mowy o przypadku,

● w trakcie kierowania pojazdem winny szkody był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

● kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,

● sprawca zdarzenia nie miał uprawnień do kierowania pojazdem,

● wypadek został spowodowany przy użyciu pojazdu pochodzącego z przestępstwa.

Należy przy tym pamiętać, że ciężar udowodnienia tego, że zaszła któraś z powyższych przesłanek, spoczywa na towarzystwie ubezpieczeniowym. Do czasu wykazania dowodów, kierowcę uznaje się za niewinnego. Jeśli jednak otrzymasz od ubezpieczyciela pismo, w którym wezwie Cię on do zapłaty kwoty, która może opiewać nawet na kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych, możesz się bronić. Wykaż, że nie wyrządziłeś szkody celowo i umyślnie — użyj monitoringu znajdującego się na miejscu kolizji, kamerki zamontowanej w pojeździe.

Jaka może być kwota regresu?

Warto wiedzieć, że na kwotę roszczenia towarzystwa ubezpieczeniowego wpływa nie tylko to, jak duża była szkoda wyrządzona podczas wypadku. Regres ubezpieczeniowy OC dotyczy także kosztów związanych z prowadzonym postępowaniem, rehabilitacjami, które należało podjąć po wypadku czy egzekucją środków będących przedmiotem żądania.

Jak chronić się przed regresem ubezpieczeniowym OC?

Choć pozornie wydaje się, że regres ubezpieczeniowy to duże zagrożenie dla kierowców i ich portfeli, to można się przed nim bronić. Aby zminimalizować ryzyko roszczenia ze strony uprawnionych do niego podmiotów, pamiętaj o:

● regularnym wykupywaniu polisy OC np. przez Internet, bez stania w kolejkach,

● niewsiadaniu za kierownicę po alkoholu, narkotykach i innych środkach odurzających,

● konieczności wzięcia odpowiedzialności za wyrządzone szkody,

● korzystaniu jedynie z pojazdów pochodzących z legalnego źródła,

● niewyrządzaniu umyślnych, celowych szkód.

To ochroni Cię przed roszczeniami zwrotnymi towarzystw ubezpieczeniowych oraz UFG. Jeśli jednak podmioty te zwrócą się do Ciebie z wezwaniem do zwrotu poniesionych przez nie nakładów, pamiętaj, że w uzasadnionych przypadkach możesz się skutecznie bronić

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

KŚ przywracają połączenia kolejowe do Bogumina

KŚ przywracają połączenia kolejowe do Bogumina

Brak miejsca na przechowywanie i składowanie?

Brak miejsca na przechowywanie i składowanie?

3 proste przepisy na wegańskie pasty z brokuła, awokado i jarmużu

3 proste przepisy na wegańskie pasty

Praca zdalna a ból pleców – kilka naszych porad!

Praca zdalna a ból pleców – kilka naszych porad!

Hajtnij się. Oni Ci w tym pomogą. Najlepsze miejsca, pomysły i inspiracje na wesele

Hajtnij się. Oni Ci w tym pomogą. Najlepsze miejsca, pomysły

Smacznie i zdrowo pod Twoje drzwi. Najlepsze diety pudełkowe. Sprawdź te oferty

Smacznie i zdrowo pod Twoje drzwi. Najlepsze diety pudełkowe

Ferie Last Minute zdjęcie główne do artykułu

Ferie zimowe 2023 last minute. Fajne oferty