Regres ubezpieczeniowy a normy prawne

Regres ubezpieczeniowy w OC — co mówi ustawa?

Regres ubezpieczeniowy w OC — co mówi ustawa?

Regres ubezpieczeniowy OC to roszczenie przysługujące ubezpieczycielom. Na jego podstawie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą żądać od Ciebie zwrotu kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkody, którą wyrządziłeś. Sprawdź, kiedy powinieneś obawiać się pisma z ubezpieczalni, a kiedy możesz czuć się bezpiecznie.