Przebudowa połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej. Dodatkowo powstanie miejsce obsługi rowerów

Prawie 2,1 mln zł kosztować będzie przebudowa połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej w Rudzie Śląskiej. Miasto otrzyma na to zadanie ponad 1,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- Wyłoniliśmy wykonawcę, który na realizację inwestycji będzie mieć dziesięć miesięcy. Przekazanie placu budowy planujemy na początku lipca - mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Ulice Nowy Świat i Halembska położone są w dzielnicy Halemba. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscu, gdzie obie drogi przeplatają się na odcinku ok. 170 metrów (formalnie jest to część ul. Nowy Świat), w pobliżu autostrady A4, z którą ul. Nowy Świat łączy się przez ul. 1 Maja. W tym rejonie brak jest obecnie chodników, a oświetlenie zapewniają oprawy sodowe na słupach betonowych. Przy wschodnim rozgałęzieniu drogę przecina linia kolejowa.

- Na odcinku między dwoma rozgałęzieniami obu ulic wymieniona zostanie nawierzchnia. Od strony południowej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a od strony północnej ścieżka rowerowa, do której w pobliżu wschodniego rozgałęzienia dołączy chodnik – zapowiada wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Inwestycja obejmie również budowę ścieżki i chodnika na zmianę z ciągiem pieszo-rowerowym po jednej stronie ul. Halembskiej w kierunku autostrady.

- Przebudowa poprawi też bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki trzem przejściom z przejazdami rowerowymi, które zostaną wytyczone w rejonie wschodniego rozwidlenia. Natomiast oświetlenie zostanie zastąpione ledowym na słupach aluminiowych – informuje wiceprezydent Mejer.

Zaprojektowano miejsce obsługi rowerzystów.

Zadanie zaprojektowania miejsca obsługi rowerów otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Przyznane nam dofinansowanie wynosi ponad 1,2 mln zł – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.

– Przypomnę, że w ubiegłym roku pozyskaliśmy z tego źródła, wówczas funkcjonującego jako Fundusz Dróg Samorządowych, ponad 382 tys. zł na przebudowę ul. Kossaka, a wcześniej z rządowych środków na drogi samorządowe 3 mln zł na modernizację ul. Górnośląskiej – mówi Krzysztof Mejer

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon