Uraz kręgosłupa – na jaką kwotę odszkodowania możesz liczyć?

Brałeś udział w wypadku, podczas którego doznałeś urazu kręgosłupa? W wyniku uszkodzeń musiałeś przejść wiele operacji, wziąć długie zwolnienie, zrezygnować z pracy lub uczęszczać na wyczerpującą rehabilitację? Nie masz pieniędzy, aby pokryć wszystkie koszty? Zgłoś się po odszkodowanie do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dowiedz się, ile można otrzymać za uraz kręgosłupa.

Pexels karolina grabowska 4506105

Ubezpieczenie od urazu kręgosłupa – czy jest możliwe?

W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych na próżno szukać polisy od urazu kręgosłupa. Żadna firma nie oferuje ochrony w tak ograniczonym zakresie. Tak poważny uszczerbek na zdrowiu, jakim jest uszkodzenie rdzenia kręgowego, można natomiast znaleźć w zakresie ochrony większości ubezpieczeń na życie (w wersji rozszerzonej) oraz w NNW, czyli polisie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Aby jednak mieć pewność, że po urazie kręgosłupa otrzymasz odszkodowanie, przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Znajdziesz tam dokładne informacje o tym, jakie uszkodzenia są objęte ochroną oraz ile wynosi suma ubezpieczenia, czyli SU, za urazy rdzenia kręgowego.

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa – ile się należy?

Wysokość świadczenia za uszkodzenie kręgosłupa zależy od rodzaju i miejsca urazu oraz od konsekwencji, jakie niesie za sobą dany uszczerbek na zdrowiu. Dlatego podczas zgłaszania zdarzenia należy przedstawić dokładną dokumentację medyczną wraz z kartą pacjenta czy wypisami od lekarza.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji medycznej towarzystwo będzie mogło ocenić procent uszczerbku na zdrowiu i dokonać kalkulacji odszkodowania. Jednak nie można zapominać, że każda firma ubezpieczeniowa inaczej ocenia dane zdarzenie. I tak na przykład:

● za uszkodzenie rdzenia kręgowego Warta może wypłacić najniższe odszkodowanie w wysokości 7% sumy ubezpieczenia. W Generali minimalna rekompensata wynosi 30% SU;
● uraz kręgosłupa z ograniczeniem ruchomości można otrzymać od towarzystwa Warta 10-30% wartości SU, a od Generali od 10 do 35% wysokości SU.

To, ile ostatecznie wyniesie odszkodowanie za uraz kręgosłupa, zależy także od sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

Rekompensata za uszkodzenie kręgosłupa – kiedy nie zostanie wypłacone?

Towarzystwo ubezpieczeniowe w wyjątkowych sytuacjach ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za uraz kręgosłupa. Ich lista jest ujęta w wyłączeniach od odpowiedzialności. Najczęściej dotyczy to przypadków, w których do uszkodzenia kręgów doszło np. podczas:

● udziału w bójkach lub protestach,
● próby samobójczej,
● popełniania przestępstwa,
● uprawiania ryzykownych sportów, np. wspinaczki wysokogórskiej,
● wypadku spowodowanego jazdą bez wymaganych uprawnień,
● bycia pod wpływem alkoholu lub innych używek zmieniających świadomość.

Ponadto należy wziąć pod uwagę okres karencji. Jest to czas, gdy ochrona – pomimo podpisania umowy – nie zaczęła obowiązywać. Towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zdarzenia, które miały wówczas miejsce.

Uraz kręgosłupa to poważny uszczerbek na zdrowiu, który może wpłynąć na całe Twoje życie. Warto ubezpieczyć się na wypadek takich zdarzeń, aby w razie problemów móc otrzymać stosowne wsparcie finansowe.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon