Rudzka policja

mapa zagrożeń

Krajowa mapa zagrożeń i bezpieczeństwa informuje o wybranych kategoriach przestępstw, wykroczeń i zagrożeń

Krajowa Mapy zagrożeń to istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Opiera się o informacje informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, informacje pozyskiwane od społeczeństwa, oraz informacje pozyskiwanych od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.