Obowiązkowe odblaski po zmierzchu. Rudzka drogówka rusza z akcją "Bezpieczne przejścia"

W Rudzie Ślaskiej trwa akcja „Bezpieczne przejścia". Działania te mając charakter kontrolno-prewencyjny, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.

50 540828 g

Rudzcy policjanci z drogówki prowadzą działania „Bezpieczne przejścia". Działania te mając charakter kontrolno-prewencyjny i prowadzone są przez policjantów cyklicznie. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Należą oni bowiem do grupy najbardziej narażonych użytkowników dróg.

Działania rudzkiej drogówki w ramach akcji „Bezpieczne przejścia”

Policyjne statystyki dają jasny znak, że w Rudzie Śląskiej wciąż dochodzi do dużej liczby zdarzeń na przejściach dla pieszych. Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych lub skrzyżowania jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. W takiej sytuacji powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub w jego rejonie (art. 26 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Pieszy natomiast powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia, nie upoważnia go do wchodzenia na jezdnię, bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pojazd.

Pieszy także zobowiązany jest m. in. do:

  • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku – z pobocza,
  • poruszania się lewą stroną pobocza w przypadku braku chodnika,
  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
  • piesi idący jezdnią zobowiązani są iść jeden za drugim, jedynie na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
  • pieszy może korzystać z drogi dla rowerów w razie braku chodnika lub pobocza albo braku możliwości korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi
- Policjanci podczas działań będą przypominali niechronionym uczestnikom ruchu, aby zadbali o to, aby byli widoczni dla kierujących pojazdami. Przypominamy, że po zmierzchu poza obszarem zabudowanym noszenie elementów odblaskowych przez pieszych jest obowiązkowe, zachęcamy jednak aby te odblaski nosić również w mieście - mówią policjanci z Rudy Śląskiej

fot.policja.gov

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon