Robota postępuje. Droga jest już... w pół drogi

Wiadukt nad Bielszowicką gotowy, wkrótce skończą przepust nad Potokiem Bielszowickim. Budowa trasy N-S mija półmetek. Ale dla kierowców to utrudnienia co najmniej do listopada 2023 roku.

Prowadzone obecnie prace, to czwarty odcinek trasy N-S. Ciągnie się on od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja, do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudową ul. Bielszowickiej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bielszowickiej oraz przebudową ul. 1 Maja od ul. Żwirki i Wigury do ul. Gabora.

- Budowa trasy N-S to nasze kluczowe przedsięwzięcie, nie tylko ze względu na usprawnienie systemu drogowego, ale również na „otwierane” dzięki niej nowe tereny inwestycyjne – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – W projekcie przyszłorocznego budżetu, który z wydatkami na inwestycje na poziomie 25 procent jest bardzo prorozwojowy, trasa N-S jest jednym z głównych punktów.

Wykonano już między innymi dwa przejścia dla zwierząt, przejście i przejazd dla rowerów w rejonie ogródków działkowych, wiadukt nad ulicą Bielszowicką, rozbiórkę przepustu w ciągu ulicy 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim, a także palowanie pod nowy przepust. Na ukończeniu jest również sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, przebudowano także sieci uzbrojenia podziemnego branży teletechnicznej, sanitarnej i elektroenergetycznej. W ramach przebudowy ulicy Bielszowickiej rozebrano istniejącą nawierzchnię, wykonano podbudowę jezdni z kruszywa i warstwę podbudowy z mieszanki asfaltowej oraz miejsce do ważenia pojazdów.

W głównym ciągu trasy N-S wykonano już część nasypów drogowych i podbudowę z kruszywa oraz mieszanki asfaltowej, w trakcie są prace brukarskie przy budowie chodników i ścieżki rowerowej.

Utrudnienia dla mieszkańców

Skala prac powoduje, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym. To między innymi zwężenie jezdni ul. 1 Maja. Czasowe zmiany organizacji ruchu na tym odcinku potrwają do listopada 2023 roku.

– Obecnie w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej ruch pojazdów poprowadzony jest tymczasową drogą, równolegle do ul. 1 Maja, co jest związane z budową nowego przepustu – informuje Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM.

Koszt obecnie realizowanego etapu to ponad 100 mln zł, z czego zdecydowana większość sfinansowana zostanie ze środków unijnych. Dofinansowanie do budowy odcinka między ul. Kokota a ul. 1 Maja wynosi 85 proc. Na drugie zadanie, - domknięcie połączenia Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4, miasto planuje pozyskać środki z zatwierdzonego właśnie przez Komisję Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Nabór wniosków ruszy wiosną przyszłego roku.

Ile N-S już gotowe?

W Rudzie Śląskiej powstały już trzy odcinki trasy N-S o długości blisko 3,4 km. Pierwszy - od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja - przekazany został do użytkowania na początku 2013 roku. Jego budowa pochłonęła ponad 48 mln złotych.

Drugi odcinek - 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli - oddano w sierpniu 2016 roku. Kosztował ponad 60 milionów.

Trzeci etap trasy N-S - o długości 1,4 km od ul. Bukowej do ul. Kokota - zaczął funkcjonować jesienią 2018 roku. Wydano na niego blisko 54 miliony złotych.

Gotowa trasa N-S będzie wygodnym połączeniem Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4. Jest jednak plan, by wydłużyć ją dalej na północ - od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Pieniądze na ten cel - 65 milionów złotych - udało się już pozyskać z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. To oznacza, że najbliższe lata upłyną mieszkańcom na rozkopach. Ale ostatecznie - będzie można sprawnie przejechać przez prawie całą Rudę Śląską.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon