Robota postępuje. Droga jest już... w pół drogi

Wiadukt nad Bielszowicką gotowy, wkrótce skończą przepust nad Potokiem Bielszowickim. Budowa trasy N-S mija półmetek. Ale dla kierowców to utrudnienia co najmniej do listopada 2023 roku.

Prowadzone obecnie prace, to czwarty odcinek trasy N-S. Ciągnie się on od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja, do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudową ul. Bielszowickiej, budową ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Bielszowickiej oraz przebudową ul. 1 Maja od ul. Żwirki i Wigury do ul. Gabora.

- Budowa trasy N-S to nasze kluczowe przedsięwzięcie, nie tylko ze względu na usprawnienie systemu drogowego, ale również na „otwierane” dzięki niej nowe tereny inwestycyjne – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – W projekcie przyszłorocznego budżetu, który z wydatkami na inwestycje na poziomie 25 procent jest bardzo prorozwojowy, trasa N-S jest jednym z głównych punktów.

Wykonano już między innymi dwa przejścia dla zwierząt, przejście i przejazd dla rowerów w rejonie ogródków działkowych, wiadukt nad ulicą Bielszowicką, rozbiórkę przepustu w ciągu ulicy 1 Maja nad Potokiem Bielszowickim, a także palowanie pod nowy przepust. Na ukończeniu jest również sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi, przebudowano także sieci uzbrojenia podziemnego branży teletechnicznej, sanitarnej i elektroenergetycznej. W ramach przebudowy ulicy Bielszowickiej rozebrano istniejącą nawierzchnię, wykonano podbudowę jezdni z kruszywa i warstwę podbudowy z mieszanki asfaltowej oraz miejsce do ważenia pojazdów.

W głównym ciągu trasy N-S wykonano już część nasypów drogowych i podbudowę z kruszywa oraz mieszanki asfaltowej, w trakcie są prace brukarskie przy budowie chodników i ścieżki rowerowej.

Utrudnienia dla mieszkańców

Skala prac powoduje, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym. To między innymi zwężenie jezdni ul. 1 Maja. Czasowe zmiany organizacji ruchu na tym odcinku potrwają do listopada 2023 roku.

– Obecnie w rejonie skrzyżowania ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej ruch pojazdów poprowadzony jest tymczasową drogą, równolegle do ul. 1 Maja, co jest związane z budową nowego przepustu – informuje Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM.

Koszt obecnie realizowanego etapu to ponad 100 mln zł, z czego zdecydowana większość sfinansowana zostanie ze środków unijnych. Dofinansowanie do budowy odcinka między ul. Kokota a ul. 1 Maja wynosi 85 proc. Na drugie zadanie, - domknięcie połączenia Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4, miasto planuje pozyskać środki z zatwierdzonego właśnie przez Komisję Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Nabór wniosków ruszy wiosną przyszłego roku.

Ile N-S już gotowe?

W Rudzie Śląskiej powstały już trzy odcinki trasy N-S o długości blisko 3,4 km. Pierwszy - od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja - przekazany został do użytkowania na początku 2013 roku. Jego budowa pochłonęła ponad 48 mln złotych.

Drugi odcinek - 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli - oddano w sierpniu 2016 roku. Kosztował ponad 60 milionów.

Trzeci etap trasy N-S - o długości 1,4 km od ul. Bukowej do ul. Kokota - zaczął funkcjonować jesienią 2018 roku. Wydano na niego blisko 54 miliony złotych.

Gotowa trasa N-S będzie wygodnym połączeniem Drogowej Trasy Średnicowej i autostrady A4. Jest jednak plan, by wydłużyć ją dalej na północ - od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Pieniądze na ten cel - 65 milionów złotych - udało się już pozyskać z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. To oznacza, że najbliższe lata upłyną mieszkańcom na rozkopach. Ale ostatecznie - będzie można sprawnie przejechać przez prawie całą Rudę Śląską.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Gruntowych dróg w Rudzie Śląskiej nie brakuje. Kolejne trzy będą zmodernizowane

Kolejne drogi gruntowe zyskają nowoczesną nawierzchnię

Żeleńskiego wkrótce przejdzie metamorfozę

Ulica Żeleńskiego wreszcie przestanie być "gruntówką"

Niedurnego wkrótce będzie zakorkowana

Nie skończyli Czarnoleśnej, zaczną Niedurnego

W miejscu skrzyżowania na Karmańskim miało powstać rondo.

Budowa ronda na Karmańskim odłożona. Dlaczego?

N s

Kolejny odcinek N-S coraz bliżej. W marcu...

Od poniedziałku kolejne zmiany w organizacji ruchu w Rudzie

Od poniedziałku zamknięta będzie Bankowa

Koncepcja nowego rynku w Nowym Byomiu

Ponad 120 uwag mieszkańców do koncepcji nowego rynku