Raport o stanie miasta - Ruda Śląska w liczbach

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Ruda Śląska zaprezentowano raport o stanie miasta. Pełny dokument jest dostępny na urzędowej stronie, warto jednak zapoznać się z kompendium podanym w przejrzysty sposób.

Przedstawiony raport był podstawą do udzielenia lub nie wotum zaufania i absolutorium zmarłej prezydent miasta Grażynie Dziedzic. Jak już pisaliśmy - radni udzielili ich jednogłośnie. Raport o stanie miasta zawiera dane na ostatni dzień grudnia 2021 roku.

Zatrudnienie w samorządzie

Miasto jest dużym pracodawcą. Łącznie zatrudnia ponad 7300 osób. Pośród nich:

 • 4206 osób w oświacie, w tym 2755 nauczycieli,
 • 1570 osób w spółkach miejskich, w tym 988 osób w Szpitalu Miejskim,
 • 574 osoby w Urzędzie Miasta, wliczając Straż Miejską,
 • 574 osoby w pomocy społecznej i zakładach podległych,
 • 415 osób w jednostkach miejskich i zakładach budżetowych.

Demografia

Miniony rok był kolejnym, gdy liczba mieszkańców miasta zmniejsza się. Obecnie (na koniec 2021 r.), opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego, miasto zamieszkuje 135.008 osób. To mniej niż rok temu o blisko półtora tysiąca. Zameldowanych na pobyt stały jest 125.334 mieszkańców, co również oznacza odpływ - blisko 2300 osób mniej niż rok temu. Społeczeństwo Rudy Śląskiej starzeje się - osób w wieku produkcyjnym jest 57 proc. (1 mniej niż rok temu), a 24 procent w poprodukcyjnym. Pozostały odsetek stanowią dzieci i młodzież do lat 18.

Działania prorodzinne i pomoc społeczna

W 2021 roku na świadczenia rodzinne dla blisko 7.200 rodzin wydano niespełna 43 miliony złotych. Do tego doszły dodatki mieszkaniowe na kwotę 4,1 miliona. Rządowy program Rodzina 500+ pochłonął z kolei blisko 140 milionów złotych dla prawie 25 tysięcy dzieci.

Pomocą społeczną w Rudzie Śląskiej objętych jest blisko 2700 rodzin, czyli ponad 6 tysięcy osób oraz dodatkowo ponad 1200 rodzin dotkniętych ubóstwem. Na ich wsparcie miasto przeznaczyło 8,2 miliona złotych.

Na pomoc osobom niepełnosprawnym i wymagającym opieki DPS wydano blisko 15 milionów złotych. To koszt utrzymania 552 osób w pięciu rudzkich DPS-ach. Do tego dochodzi kwota 6,3 miliona za utrzymanie mieszkańców DPS-ów poza Rudą Śląską. A jest ich ponad 180. Usługi opiekuńcze kosztowały miasto kolejne 850 tysięcy złotych.

Wydatki na kulturę, sport i rekreację

Na wydarzenia kulturalne miasto wydało 10,9 miliona złotych. W tym milion złotych na inwestycje. Pozwoliło to zrealizować 747 wydarzeń kulturalnych - blisko 200 więcej niż w roku 2020. Wzięło w nich udział ponad 63 tysiące osób, co oznacza wzrost do roku poprzedniego o ponad 27 tysięcy.

Wydatki na miejski sport osiągnęły 15 milionów złotych. Choć ogromny w tym udział Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którego działalność pochłonęła aż 10,1 miliona z tej kwoty. Za te pieniądze zrealizowano 35 imprez sportowych, w których wzięło udział blisko 13 tysięcy gości. Skromną kwotą wsparto lokalne kluby sportowe - 1,5 miliona, w tym milion na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży. Pieniądze te trzeba było podzielić między 31 podmiotów. Dodatkowe 1,6 miliona poszło na bonifikaty dla rudzkich klubów sportowych za korzystanie z obiektów MOSiR-u.

Przedstawiono też dane wykorzystania obiektów sportowych w mieście. Skorzystało z nich odpowiednio:

 • 264.671 - Aquadrom
 • 191.855 - miejskie obiekty sportowe otwarte
 • 73.646 - miejskie hale sportowe
 • 132.171 - baseny miejskie

W każdym przypadku odnotowano wzrosty zainteresowania w odniesieniu do roku 2020. I to spore - sięgające nawet ponad 60 tysięcy. Oczywiście dane te nie dziwią w odniesieniu do pandemii.

Zasoby mieszkaniowe

Te są skromne. I przekłada się to na liczbę oczekujących na przydział mieszkania socjalnego. W roku 2021 liczba ta zwiększyła się z 621 do 798. Przydzielono natomiast zaledwie 158 mieszkań, choć wyroków sądowych dotyczących przydziału było 545. Miasto rozwiązuje ten problem najmując lokale od innych właścicieli - 545 najmów. Nie zmienia to faktu, że za niedostarczenie lokali socjalnych trzeba było zapłacić blisko 740 tysięcy złotych odszkodowań.

Finanse miejskie

Dochody własne miasta w 2021 roku wyniosły 511,6 miliona złotych, dotacje pozostałe blisko 240 milionów, subwencje - nieco ponad 200 milionów i prawie 24 miliony dotacji unijnych. Suma dochodów wyniosła 976,5 miliona złotych.

Wydatki bieżące zamknęły się w kwocie 860 milionów plus blisko 75 milionów przeznaczonych na inwestycje. Najwięcej przeznaczono na:

 • oświatę - 318,9 mln
 • rodzinę - 213,9 mln
 • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 93,3 mln
 • pomoc społeczną - 70,7 mln
 • gospodarkę mieszkaniową - 64,8
 • administrację publiczną - 53,2 mln
 • transport - 51,9 mln
 • kulturę i sport - 32,4 mln
 • bezpieczeństwo 17,5 mln
 • zdrowie - 10,3 mln
 • inne - 7,5 mln

Kwota 57,7 miliona poszła na inwestycje. W tym:

 • drogi - 17,9 mln
 • inne - 12,1 mln
 • ekologia i ochrona środowiska - 11 mln
 • gospodarka mieszkaniowa - 10,6 mln
 • sport - 8,7 mln
 • oświata - 6,3 mln
 • rewitalizacja - 4,4 mln
 • budżet obywatelski - 3 mln

Zadłużenie miasta rok do roku spada i obecnie wynosi 242,9 mln zł. Daje to wskaźnik zadłużenia poniżej 25 procent i zadłużenie na jednego mieszkańca na poziomie 1800 złotych.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon