Ostatnie konsultacje w sprawie rynku. Urząd zaprasza mieszkańców do udziału

W najbliższy czwartek, 9 lutego, w sali sesyjnej rudzkiego magistratu - ostatnie konsultacje w sprawie koncepcji zagospodarowania nowobytomskiego rynku. Według planów ma być bardziej zielono, a mniej betonowo - zgodnie z przedwyborczą obietnicą prezydenta Michała Pierończyka. Konsultacje rozpoczną się o godzinie 17.00. Podczas spotkania będzie można zgłosić swoje uwagi i sugestie do opracowanej koncepcji.

Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II to przede wszystkim "rozszczelnienie" czy jak mówią inni - "odbetonowanie" ponad 1.100 metrów kwadratowych, czyli prawie jednej czwartej jego powierzchni. Na wydzielonym terenie powstać mają:

  • strefa zieleni z roślinnością o zróżnicowanej wysokości - drzewa, krzewy, trawy,
  • strefa rekreacji i wypoczynku z miejscami do siedzenia zlokalizowanymi na krawędzi wyznaczonych terenów zieleni,
  • strefa gastronomiczna, gdzie mają być utworzone ogródki gastronomiczne,
  • strefa umożliwiająca organizację małych imprez okolicznościowych, festiwali, koncertów, odpustów, jarmarków, itp. - pozostawiona w zachodniej części placu, w pobliżu terenu kościoła.

Według zamierzeń - wszystko to sprawi, że rynek stanie się atrakcyjny dla mieszkańców, a nie tylko śmigłowców. Wylany blisko 13 lat temu betonowy plac za ponad 13 milionów złotych, pochłonie kolejną kasę.

- Prowadzone jeszcze podczas kampanii wyborczej rozmowy z mieszkańcami pokazały jedno - że nowe zagospodarowanie rynku w Nowym Bytomiu, a przede wszystkim jego odbetonowanie i ponowne zazielenienie, to temat, który rozpala emocje wielu rudzian. Dlatego jedną z pierwszych moich decyzji było rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji nowego zagospodarowania placu. Udało się ją przygotować w ciągu trzech miesięcy, a teraz jej założenia będziemy konsultować z mieszkańcami – podkreśla prezydent miasta Michał Pierończyk.

Do projektu swoje wnioski i uwagi mogą wnosić mieszkańcy. Po zakończeniu etapu konsultacji - ruszą prace nad dokumentacją projektową. Jeszcze w tym roku ma być ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca. Ile kosztować będzie nowy, zazieleniony rynek? To się okaże, gdy powstanie projekt.

Link do formularza konsultacyjnego, niezbędnego do wniesienia własnych pomysłów lub uwag - znajdziecie w TYM LINKU, na końcu informacji.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon