Ochrona dzieci przed przemocą. Rudzki MOPS z nowymi standardami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej wprowadził nowatorskie rozwiązania w formie standardów mających na celu lepszą ochronę dzieci przed przemocą. I to jeszcze przed nowelizacją przepisów z zakresu ochrony małoletnich spowodowanych sprawą Kamilka z Częstochowy.

Przemoc ruda slaska
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej jeszcze przed nowelizacją szeregu przepisów z zakresu ochrony małoletnich wprowadził nowatorskie rozwiązania w formie standardów mających na celu lepszą ochronę dzieci przed przemocą. Pracownicy tutejszego Ośrodka osobiście sprawdzają sytuację rodzin również w godzinach popołudniowych, co ma istotny wpływ na wyraźny spadek liczby dzieci doświadczających przemocy. Duże możliwości działania dają przede wszystkim zgłoszenia napływające ze środowiska, bo to dzięki reakcjom bliższego lub dalszego otoczenia, Ośrodek może podjąć działania w sprawie niepokojących sygnałów, w tym również anonimowych zgłoszeń - informuje rudzki MOPS. - Dzięki doświadczeniu, wiedzy i zaangażowaniu Naszych pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny, pomoc tutejszego ośrodka jest realna i skuteczna, o czym możemy się przekonać słuchając wypowiedzi jednej z naszych klientek, która dzięki uzyskanej pomocy odzyskała kontrolę nad własnym życiem poprzez uwolnienie się od sprawcy przemocy oraz stworzenie bezpiecznych warunków dla siebie i dzieci, które powróciły z przestrzeni pieczy zastępczej. Obecnie Pani tworzy dobrze funkcjonującą rodzinę.

Jak jednak podkreślają pracownicy rudzkiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - nie ma możliwości wychwycenia wszystkich aktów przemocy domowej. Dlatego zachęcają mieszkańców do współpracy z ośrodkiem i informowania o każdym przypadku odstępstw od ogólnie przyjętych standardów życia.

Policjanci apelują:

Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Zareaguj! Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań - przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, czasami zbyt późno, gdy ofiara nie mogąc sobie poradzić i nie mając pomocy z zewnątrz, targa się na własne życie.

Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję, Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.

FICINUS RUDA SLASKA

Może Cię zainteresować:

Już w najbliższy weekend - spacer historyczny Traktem Rudzkim

Autor: Jacek Skorek

07/05/2024

Mammografia ruda slaska

Może Cię zainteresować:

Bezpłatne badania mammograficzne w Rudzie Śląskiej

Autor: Jacek Skorek

07/05/2024

Rm ruda slaska

Może Cię zainteresować:

Wybrano prezydium i zaprzysiężono Radę Miasta Ruda Śląska

Autor: Jacek Skorek

06/05/2024

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon