Nowa Rada Seniorów rozpoczęła kadencję. Rudzka Karta Seniora 60+, turniej Skata Rudzki Senior 60+ tylko niektóre inicjatywy

Rada Seniorów Miasta Ruda Śląska II kadencji zainaugurowała działalność. 18 radnych będzie działało na rzecz integracji międzypokoleniowej, zapobiegania marginalizacji potrzeb osób starszych oraz wspierania udziału seniorów w życiu miasta.

Nowa rada seniorow
-Z uwagą słuchamy głosów i opinii Rady Seniorów ,staramy się realizować zgłaszane inicjatywy, szukamy efektywnych rozwiązań dla problemów, które sygnalizuje – mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko. - Mamy wspólny cel: chcemy, by rudzcy seniorzy czuli się bezpieczni, docenieni i spełnieni – dodaje.
- Senior XXI wieku nie jest osobą, która spędza czas w czterech ścianach i pozwala, by wiek czy stan zdrowia ograniczał jego aktywność – zauważa wiceprezydent Anna Krzysteczko. - Dzisiaj większość osób w wieku dojrzałym chce spożytkować swoją wiedzę, życiową mądrość i doświadczenie, ale także rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Myślę, że Rada Seniorów jest doskonałym pomostem, na którym spotykają się możliwości i potrzeby dojrzałych mieszkańców naszego miasta – dodaje.

Na członków Rady Seniorów II kadencji zostali wybrani:

 • Weronika Chruszczyk,
 • Stefan Czerny,
 • Władysław Dryja,
 • Jerzy Grzesica,
 • Jerzy Kalus,
 • Jan Krawczyk,
 • Czesława Kwaśniok,
 • Gizela Musioł,
 • Krystyna Niestrój,
 • Stanisław Osmala,
 • Józef Osmenda,
 • Henryka Skowrońska-Wawok,
 • Jan Szczyrba,
 • Bazyli Tyszkiewicz,
 • Stanisław Witała,
 • Maria Witek,
 • Jerzy Woźniak,
 • Mirosława Żmij.

Radni będą pełnić funkcje do 2025 roku. Podczas inauguracyjnego posiedzenia wybrano Prezydium Rady Seniorów. Podobnie jak w pierwszej kadencji, przewodniczącym został Józef Osmenda, a wiceprzewodniczącymi: Jan Krawczyk oraz Krystyna Niestrój.

- Po raz pierwszy zasiadam w Radzie Seniorów, choć już wcześniej brałam aktywny udział w sesjach I kadencji – mówi Mirosława Żmij. – Cieszę się, że będę mogła przedstawiać bolączki mieszkańców, np. problemy związane ze szkodami górniczymi, czy zagrożeniem ze strony dzików – wymienia.

Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Wspomaga pracę Rady Miasta i prezydenta miasta, skupiając uwagę przede wszystkim na potrzebach osób starszych.

- Dzięki naszej współpracy z panią prezydent możliwe stało się zrealizowanie przedsięwzięć wychodzących naprzeciw oczekiwaniom społeczności osób starszych – przypomina Józef Osmenda, przewodniczący Rady Seniorów I i II kadencji.

Inicjatywy Rady Seniorów

W mieście zaczęła funkcjonować Rudzka Karta Seniora 60+, która wprowadza system zniżek na produkty i usługi dla osób starszych, zainicjowano cykliczny Turniej Skata Rudzki Senior 60+ czy „Rekreacyjne poniedziałki dla seniora” organizowane we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Co roku organizowane są również obchody Dnia Seniora, a także wiele spotkań i szkoleń z zakresu m.in. bezpieczeństwa, zdrowia czy finansów.

Skład rudzkiej Rady Seniorów pierwszej kadencji stanowili: Helena Błąkała, Franciszek Bukal, Weronika Chruszczyk, Weronika Copik, Stefan Czerny, Marian Duda, Alfred Gilner (zm. w 2016 roku), Helmut Hilgner, Jerzy Kalus, Jan Koehler, Jan Krawczyk, Gizela Musioł, Krystyna Niestrój, Józef Osmenda, Krystyna Pospieszczyk, Antoni Ratka, Henryka Skowrońska-Wawok, Walerian Sochor (zm. w 2015 roku), Bazyli Tyszkiewicz, Stanisław Witała, Maria Witek, Hubert Żorawik. W prezydium Rady Seniorów zasiadali: Józef Osmenda – przewodniczący, Jan Krawczyk – wiceprzewodniczący, Krystyna Niestrój – wiceprzewodnicząca.

Zespoły tematyczne Rady Seniorów

Powołano zespoły tematyczne Rady Seniorów:

 • do spraw profilaktyki i promocji zdrowia( przewodnicząca Gizela Musioł),
 • do spraw edukacji,
 • do spraw kultury,
 • do spraw sportu i rekreacji (przewodniczący Jerzy Kalus)
 • do spraw aktywizacji osób starszych (przewodniczący Bazyli Tyszkiewicz).

W czasie pięciu lat działalności Rady Seniorów zostało zwołanych 21 sesji, na których podjęto 25 uchwał związanych z organizacją pracy rady oraz istotnych dla społeczności rudzkich seniorów.

Warto przypomnieć, że gminy otrzymały uprawnienia do tworzenia rad seniorów w listopadzie 2013 roku. Rudzcy radni stosowną uchwałę podjęli jesienią 2014 roku. Rudzka Rada Seniorów może liczyć od 15 do 21 członków, wybieranych przez prezydenta miasta spośród kandydatów zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz osób starszych lub przez osoby niezrzeszone. Przynajmniej 2/3 jej składu muszą stanowić osoby, które ukończyły 60. rok życia, natomiast 1/3 mogą stanowić osoby młodsze, będące przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych. Kolejne posiedzenie Rady Seniorów odbędzie się 8 września br.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon