Nabór do OSP w Rudzie Śląskiej. Zobacz, jak można zostać strażakiem ochotnikiem

Ochotnicza Straż pożarna w Rudzie Śląskiej zaprasza w swoje szeregi młodzież oraz osoby pełnoletnie. OSP to jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami i klęskami żywiołowymi.

Rekrutacja do OSP

Rudzkie OSP ogłasza rekrutację.Osoby, które zechcą dołączyć do Rudzkiej OSP mogą skontaktować się z jednostką w środy od godz. 17:00 - 19:00 ul. Niedurnego 13 rej (KWK Pokój) lub telefonicznie pod nr +48662071584

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza straż pożarna (OSP) to w świetle przepisów prawnych umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami i klęskami żywiołowymi.

Do głównych celów i zadań OSP należą:

  1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
  8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
  9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.

Jednostki OSP zazwyczaj są alarmowane przez Powiatowe/Miejskie Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej. Po alarmie, ochotnicy udają się do remizy i po zebraniu odpowiedniej liczby strażaków (JOT) wyjeżdżają na miejsce zdarzenia, najczęściej wspomagając strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale również czasami działając tam samodzielnie. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej używają głównie hełmów koloru białego.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Ruda Śląska. Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków w Rudzie Śląskiej

Umowa ruda

Ruda Śląska stanie się miastem wysokich technologii?

Smieci1

Rudzkie lasy zamieniają się w śmietniki

Szkola

19 tys. rudzkich uczniów zakończyło rok szkolny 2020/2021.

Święto miasta Ruda Śląska

Obchody ustanowienia herbu i patronki miasta

dach targowiska

Modernizacja dachu targowiska w Rudzie Śląskiej

X6ff3136353b4d3f

OSP Ruda Śląska uruchamia zrzutkę na ważny cel