Konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Każdy może zgłosić swojego kandydata

Rusza ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie

knkurs "Policjant, który mi pomógł"

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowanych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób.

Wizerunek policji wśród społeczeństwa

Zaangażowanie w powyższym zakresie niewątpliwie wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa, a funkcjonariusze Policji, którzy w ocenie społecznej przyczynili się do budowania lokalnego systemu pomocowego w tym obszarze zasługują na wyróżnienie.

Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Zgłoszenia policjanta możne dokonać także osoba indywidualna

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać:

  • osoba indywidualna,
  • instytucja,
  • organizacja

Podczas wyłaniania Laureatów w szczególności brane będzie pod uwagę
ich zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli,
jak również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których
istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl.

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej policjant.niebieskalinia.pl.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon