Kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej o przyszłości wielkiego pieca

Od blisko pięciu lat Ruda Śląska jest właścicielem wielkiego pieca huty Pokój. Ambitne plany uczynienia z niego turystycznej atrakcji miasta nie doczekały się realizacji, gdyż przekraczają możliwości miejskiego budżetu. Gdzie szukać tych pieniędzy? Pytamy o to kandydatów na urząd prezydenta miasta. O to, ale też o pieniądze na zagospodarowanie terenów po byłej kopalni „Pokój” oraz współpracę z deweloperami i Lasami Państwowymi w kontekście ochrony terenów zielonych w mieście.

M. Wroński
Wielki piec huty Pokój w Rudzie Śląskiej

Gdzie zamierza Pan / Pani szukać pieniędzy na zagospodarowanie przejętego przez miasto wielkiego pieca huty Pokój oraz na zagospodarowanie terenu po byłej kopalni „Pokój”?

Paweł Dankiewicz: Brak odpowiedzi.

Krzysztof Mejer: Tych pieniędzy nie trzeba szukać. Zgłosiliśmy projekt zagospodarowania Wielkiego Pieca do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Czekamy na uruchomienie tych środków.

Jolanta Milas: Są ogromne pieniądze, które są przygotowane i będą wpływać i mogą już wpływać w ramach programu „sprawiedliwej transformacji”. Gminy pogórnicze, a taką gminą jest Ruda Śląska powinny otrzymywać znaczące środki, aby przetworzyć, zrekonstruować swoją gospodarkę i tereny pogórnicze. Te środki są i należy po nie sięgnąć. Trzeba zadać sobie trud, żeby o nie powalczyć, a przede wszystkim najważniejsze jest, aby je wykorzystać w możliwie najmądrzejszy sposób.

Maciej Mol: Pieniądze będą w budżecie miasta. Rozmawiałem z 2 firmami, które chętnie zagospodarują tereny po byłej kopalni “Pokój” na wzór Świata Techniki w Ostrawie Vitkowicach. Jeśli wygram wybory, to może być pierwszy, zagraniczny duży inwestor w Rudzie Śląskiej.

Michał Pierończyk: Jeszcze w ubiegłym roku wraz zespołem ds. pozyskiwania funduszy doszedłem do wniosku, że szanse na pozyskanie środków na ten cel można upatrywać w terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji lub też Krajowym Planie Odbudowy.

Krzysztof Toboła: Mój plan wyborczy opiera się na szeroko pojętych inwestycjach. Przede wszystkim po objęciu urzędu będzie potrzebny audyt, aby poznać faktyczny stan finansów w mieście. Moim celem jest sprowadzenie do Rudy Śląskiej dużego inwestora, aby utworzyć nowe miejsca pracy, dla tracących pracę oraz dla ludzi młodych, wkraczających w dorosłe życie. Myślę, że właśnie w ten sposób miasto będzie w stanie pozyskać środki na wszelkie działania chociażby związane z zagospodarowaniem pieca huty Pokój czy terenu po byłej kopalni „Pokój”. Istotne jest również tutaj doprowadzenie do właściwego gospodarowania publicznymi środkami oraz takie poczynania, żeby zwiększać dochody własne bez nakładania nowych obciążeń na mieszkańców. Bardzo ważne są także mechanizmy pobudzające rudzian do otwierania własnej działalności gospodarczej, czy w ogóle aktywności zawodowej.

Marek Wesoły: Wielki Piec przejęty przez miasto bez kompletnego pomysłu na finansowanie jego remontu to dziś narastający problem. Oczywiście środków trzeba szukać na poziomie dotacji rządowych oraz wojewódzkich. Jestem w stanie pozyskać odpowiednie wsparcie na ten projekt. Jeśli chodzi zaś o zagospodarowanie terenów po kopalni Pokój to kwestia inwestycji komercyjnych z możliwością partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina nie jest w stanie samotnie przeprowadzić tak szeroko zakrojonej rewitalizacji.


Jak widzi Pan / Pani współpracę z deweloperami i Lasami Państwowymi w kontekście ochrony terenów zielonych w mieście?

Paweł Dankiewicz: Brak odpowiedzi

Krzysztof Mejer: Tereny zielone są w mieście chronione. Deweloperzy nie mogą na takich terenach budować domów i osiedli. Prawo tego zabrania. Warto pamiętać o tym, że Ruda Śląska jest na drugim miejscu w Polsce wśród miast, których mieszkańcy mają szybki dostęp do terenów zielonych. Lasy Państwowe są instytucją rządową, powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej. Mimo to będę zabiegać o opiniowanie planów wycinania lasów na terenie Rudy Śląskiej.

Jolanta Milas: Miasto ma wystarczające prawne możliwości, aby to miasto decydowało o sposobie zagospodarowania terenów i decydowania, które koncepcje deweloperów są akceptowalne, a które nie. Z deweloperami można rozmawiać i ich przekonywać, a w razie potrzeby zabraniać. Natomiast nie wolno stwarzać sytuacji, które pachną korupcją.

Maciej Mol: Lasom Państwowym należą się podziękowania za super zagospodarowanie terenów zielonych w woj. śląskim. Stworzona w latach 80-tych otulina leśna fantastycznie prosperuje. Tereny zielone nie służą tylko do zbierania chrustu, ale mają być elementem rekreacji i wypoczynku rudzian. Współpraca z Lasami Państwowymi jest niezbędna.

Michał Pierończyk: Lasy Państwowe to ważny partner w rozmowach o mieście, zwłaszcza w południowych dzielnicach. Jest lista spraw do omówienia i załatwienia, a także pola współpracy – wymiana terenów w rejonie Halemby II, zagospodarowanie terenu Przystani w Kochłowicach są tego przykładem. Liczę, że zmiany ustawowe, które dają Lasom Państwowym możliwość bardziej elastycznego podejścia do terenów sąsiadujących z zabudową mieszkaniową są tutaj szansą. Co do deweloperów to zaproszę ich do współpracy nad Miejskim Programem Rewitalizacji dla terenów po kopalni Pokój, który ma określać wszystkie parametry ujednoliconej zabudowy. Ten teren ma być przeznaczony częściowo pod zabudowę mieszkaniową i uwagi tej grupy będą tu ważną pomocą.

Krzysztof Toboła: Uważam, że współpraca z deweloperami powinna być zachowana, jednak mieszkania budowane przez nich, powinny być stosunkowo łatwo dostępne dla mieszkańców o przeciętnych dochodach. Deweloperzy nie powinni zajmować terenów, które są pożyteczne ekologicznie oraz mogą się stać częścią turystyki zielonej. Firmy inwestujące na terenie Rudy Śląskiej powinny się przykładać w ramach współpracy z miastem do odnawiania i remontowania mieszkań i budynków będących w zasobach miasta. Ochrona terenów zielonych powinna się odbywać we współpracy z Lasami Państwowymi. Działalność deweloperska winna być zobowiązana do uszanowania takiej współpracy. W Rudzie Śląskiej należy chronić drzewostan, więc eliminacja jakiegokolwiek drzewa powinna być dokładnie przemyślana. Ponadto należy w każdym możliwym przypadku uwzględniać nowe zasadzenia, żeby tereny zielone były utrzymywane na odpowiednim poziomie.

Marek Wesoły: Posiadamy jeszcze wiele terenów pod budownictwo mieszkaniowe nie wymagających konfliktu z lasami państwowymi i ochroną zieleni.

Parking Ruda Śląska

Może Cię zainteresować:

Kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej o nocnej prohibicji i strefie płatnego parkowania

Autor: Michał Wroński

08/09/2022

Apel "To nie jest wysypisko"

Może Cię zainteresować:

Kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej o budowie w mieście spalarni śmieci i o ewentualnych dopłatach do systemu gospodarki odpadami

Autor: Michał Wroński

08/09/2022

Kopalnia Ruda Bielszowice

Może Cię zainteresować:

Co z górnictwem i jak zatrzymać wyludnianie się miasta? Odpowiadają kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej

Autor: Michał Wroński

07/09/2022

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon