Kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej o nocnej prohibicji i strefie płatnego parkowania

Ruda Śląska to jedno z ostatnich miast Metropolii, w którym nie funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Czy to może już niebawem się zmienić? Zapytaliśmy o to kandydatów ubiegających się o stanowisko prezydenta miasta. Chcieliśmy też poznać ich opinię na temat obowiązującej od ponad roku nocnej prohibicji w mieście. A oto co nam przekazali.

M. Wroński
Parking Ruda Śląska

Czy popiera Pan / Pani wprowadzenie stref płatnego parkowania na jakiś obszarach miasta? Jeśli tak, to gdzie?

Paweł Dankiewicz: Nie będzie żadnej strefy płatnego parkowania, te strefy służą jedynie wyciąganiu od ludzi pieniędzy, wprowadzają stres i nerwowość, prowadzą do licznych postępowań egzekucyjnych w administracji. Miasto Ruda Śląska będzie miastem wolnym od takiej strefy. Mój pomysł, to wprowadzenie w UM Ruda Śląska benefitów dla urzędników - bilety miesięczne na komunikację miejską, oraz przekonanie przedsiębiorców w centrum miasta na Nowym Bytomiu do wprowadzenia bardzo podobnych rozwiązań, co spowoduje odkorkowanie centrum miasta. Z powyższych względów SPP nie będzie miało racji bytu.

Krzysztof Mejer: Strefa płatnego parkowania powinna powstać w Nowym Bytomiu, w sąsiedztwie Urzędu Miasta, ale jej wprowadzenie powinno być poprzedzone utworzeniem darmowego parkingu przy ulicy Grochowskiej. Dopóki nie będzie alternatywnych rozwiązań, nie uruchomimy takiej strefy. I jeszcze jeszcze jedno - ciągle będę podkreślał, że takie decyzje powinny zostać podjęte w oparciu o całościową koncepcję zagospodarowania centrum Nowego Bytomia wraz z tamtejszym rynkiem. Uważam przy tym, że z przyległej ul. Niedurnego powinno się wyprowadzić ruch samochodowy, a zagospodarowanie Placu Jana Pawła II musi być poprzedzone szerokimi konsultacjami. W tej sprawie chciałbym ogłosić otwarty konkurs, w którym będą mogły wziąć udział pracownie architektoniczne oraz młodzi architekci.

Jolanta Milas: Strefy płatnego parkowania mają sens tam, gdzie władza chce ograniczyć liczbę przyjeżdżających samochodów, a Ruda Śląska nie ma w tej chwili takiego rejonu, gdzie jest w interesie miasta to ograniczenie. Polityka miasta powinna polegać nie na ograniczaniu tylko na zwiększaniu wolności – czyli ma zachęcać do korzystania z rowerów, z transportu publicznego a, nie zabraniać korzystania z samochodów. Jeżeli ludzie zobaczą, że jest łatwiej i przyjemniej dojechać tramwajem, rowerem czy autobusem to będą to robili. Jeżeli będzie się zakazywało czegoś, to efekt jest zawsze odwrotny.

Maciej Mol: Jestem przeciwnikiem płatnego parkowania. Być może należy się zastanowić, czy parkingi otaczające Urząd Miasta powinny być bezpłatne dla Klientów Urzędu Miejskiego.

Michał Pierończyk: Większość miast aglomeracji ma już strefy płatnego parkowania. W Rudzie Śląskiej zastanawialiśmy się nad takim pomysłem w Nowym Bytomiu, w kontekście przebudowy rynku i uspokojenia ruchu w tej dzielnicy. Jakiekolwiek działania w tym zakresie będą poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Krzysztof Toboła: Nie popieram stref płatnego parkowania. Uważam, że należy ułatwiać dostęp ludziom do miejsc publicznych, nie utrudniając im funkcjonowania przez dodatkowe opłaty. Moim celem byłoby tworzenie większej ilości bezpłatnych miejsc parkingowych w miejscach, gdzie jest to potrzebne i możliwe, ale nie kosztem terenów zielonych. Zwolnieniu miejsc parkingowych może również sprzyjać doprowadzenie do gęstszej siatki połączeń w ramach komunikacji publicznej.

Marek Wesoły: Nie popieram wprowadzenia stref płatnego parkowania. Najpierw trzeba rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w centrum miasta za pomocą budowy parkingu wielopoziomowego czego nie zrobiono do tej pory.


Czy uważa Pan / Pani, że wprowadzony w ubiegłym roku zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w mieście spełnił swój cel i należy go utrzymać?

Paweł Dankiewicz: brak odpowiedzi

Krzysztof Mejer: Sami mieszkańcy apelowali, by nocna prohibicja pozostała. Słyszeliśmy to wielokrotnie podczas spotkań z nimi w dzielnicach. Dotychczasowe ograniczenie spełnia swój cel, dlatego zamierzam je utrzymać. Ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. To widać jak na dłoni. Dla mnie te argumenty są bezsprzeczne.

Jolanta Milas: Sprowadzanie problemu alkoholizmu do kwestii godzin otwarcia punktów sprzedających alkohol jest wielkim nieporozumieniem. Alkoholizm jest skomplikowanym i poważnym problemem i nie da się go rozwiązać prohibicją. Wobec tego do tego typu problemów należy podchodzić jak do problemów społecznych i wieloaspektowo i w sposób taki, który gdzie indziej przyniósł powodzenie. Samo ograniczanie sprzedaży powinno być takie o jakim mówi ustawa o zwalczaniu alkoholizmu. Natomiast problem społeczny alkoholizmu powinien być zwalczany wieloaspektowo.

Maciej Mol: Jestem przeciwnikiem zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Po pierwsze ogranicza to wolność jednostki, po drugie ludzie kupują na zapas, a po trzecie kupią w innym mieście. Nocnej prohibicji nie należy utrzymywać.

Michał Pierończyk: Wydaje się, że ten zakaz spełnił swój cel, niemniej będę chciał potwierdzić tę tezę analizując dane otrzymane od służb dbających o porządek w mieście.

Krzysztof Toboła: Uważam, że wprowadzony zakaz nocnej sprzedaży alkoholu niestety nie spełnił oczekiwanych skutków, gdyż " zakazany owoc najlepiej smakuje". Tę sprawę również należy poddać konsultacjom społecznym. Trzeba wyważyć wszystkie aspekty, zarówno te za i przeciw zakazowi. W tej sprawie należy znaleźć złoty środek. Być może będzie możliwe przywrócenie takiego handlu, lecz pod pewnymi obostrzeniami.

Marek Wesoły: Nie do końca zgadzam się z tym zakazem, nie w pełni rozwiązuje problemy a wygenerował wiele nowych. Trzeba zastanowić się nad innymi rozwiązaniami.

Apel "To nie jest wysypisko"

Może Cię zainteresować:

Kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej o budowie w mieście spalarni śmieci i o ewentualnych dopłatach do systemu gospodarki odpadami

Autor: Michał Wroński

08/09/2022

Kopalnia Ruda Bielszowice

Może Cię zainteresować:

Co z górnictwem i jak zatrzymać wyludnianie się miasta? Odpowiadają kandydaci na prezydenta Rudy Śląskiej

Autor: Michał Wroński

07/09/2022

Urząd miasta Ruda Śląska

Może Cię zainteresować:

Przetrwać zimę i spiąć budżet. Oto najpilniejsze wyzwania dla prezydenta Rudy Śląskiej

Autor: Michał Wroński

08/09/2022

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon