Dziś ruszyły egzaminy dojrzałości. Na pierwszy ogień - język polski. Połamania piór!

7 maja rozpoczęły się egzaminy maturalne. Część pisemna potrwa do 24 maja, zaś ustna - od 11-16 maja oraz od 20-25 maja. Dziś nasi absolwenci szkół średnich mierzą się z językiem polskim.

Matura 2024

Tegoroczny maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym:

 • z języka polskiego,
 • z matematyki
 • z języka obcego

oraz dwóch egzaminów ustnych:

 • z języka polskiego,
 • z języka obcego.

W Rudzie Śląskiej zdawać je będzie 652 absolwentów rudzkich szkół średnich - 323 z liceów, 306 z techników i 23 ze szkoły branżowej II stopnia.

Jutro odbędzie się egzamin pisemny z matematyki, a od 9 maja z kolejnych, wybranych przez uczniów przedmiotów. Zmagania egzaminacyjne potrwają do 25 maja.

W 2024 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, absolwenci 5-letniego technikum, absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

Wymagania egzaminu maturalnego w 2024 r.

W 2024 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych oraz zadania w części ustnej egzaminu będą sprawdzały (po raz ostatni) poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności.

W całej Polsce do matury przystępuje około 263.000 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2023/2024. Czeka na nich

w części ustnej:

 • język polski – bez określania poziomu,
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu,
 • język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej);

w części pisemnej:

 • język polski – na poziomie podstawowym,
 • matematyka – na poziomie podstawowym,
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2024 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9.00, druga o 14.00 (z wyjątkiem 7 maja, kiedy zostanie przeprowadzona tylko poranna sesja egzaminu).

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9.00 – tego samego dnia ok. godz. 14.00
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14.00 – tego samego dnia ok. godz. 19.00.

Wyniki poznamy dopiero 9 lipca.

Rm ruda slaska

Może Cię zainteresować:

Wybrano prezydium i zaprzysiężono Radę Miasta Ruda Śląska

Autor: Jacek Skorek

06/05/2024

Poszukiwany piotr magdziak

Może Cię zainteresować:

Zaginiony Piotr Magdziak z Rudy Śląskiej. Kto widział tego mężczyznę?

Autor: Jacek Skorek

06/05/2024

Wielki piec huty Pokoj Ruda Slaska 13

Może Cię zainteresować:

Industrialny kolos z Rudy Śląskiej zmieni się w atrakcję turystyczną. Na Wielkim Piecu powstanie m.in. platforma widokowa

Autor: Katarzyna Pachelska

28/04/2024

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon