Była wielka afera o spalarnię odpadów w Rudzie Śląskiej, a tu cichutko może powstać inna

Dziś o godzinie 16.00 w sali sesyjnej (pok. nr 211) rudzkiego magistratu - każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania - może wnieść uwagi. O co chodzi? O przeznaczenie działek w okolicy Noworudzkiej i ul. Szyb Mikołaj na spalarnię odpadów. A właściwie "blok energetyczny zasilany odpadami".

Google StreetView
Elektrownia szykuje się do spalania śmieci

Teren, o którym mowa, położony jest w północno-zachodniej części miasta Ruda Śląska. Znajduje się tam Zespół Elektrowni Przemysłowych Carbo Energia Sp.z o.o. Zmiana planu zagospodarowania może być spowodowana tym, że Węglokoks planuje zasilać blok energetyczny odpadami.

- Podstawą rozpoczęcia przedmiotowej procedury w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był wniosek spółki Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. skierowany do Prezydenta Miasta Ruda Śląska, o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym ustaleń tekstowych dla działek o oznaczeniu geodezyjnym: 470, 484, 488, usytuowanych w rejonie al. Rodziny Gürtlerów i ul. Szyb Walenty. Wniosek umotywowany został dążeniami Spółki do uzyskania pozwolenia na budowę bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym Elektrociepłowni „Mikołaj”.

W informacji podanej przez magistrat czytamy między innymi:

(...) W przedstawionym do oceny projekcie planu wprowadzono następujące przeznaczenia terenów: zabudowa infrastruktury technicznej ciepłownictwa, w tym produkcja energii z odpadów.
(...) Zmiany te nie generują obciążeń dla budżetu gminy, gdyż obszar przeznaczony do inwestowania znajduje się na terenie wyposażonym w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Nie występuje zatem konieczność realizacji układu komunikacyjnego czy rozbudowy sieci infrastruktury technicznej. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie przez Radę Miasta Ruda Śląska niniejszej uchwały jest uzasadnione.

I tak po wielkiej walce, by w naszym mieście nie powstała spalarnia odpadów - może powstanie blok energetyczny zasilany odpadami. I problemu nie ma, bo to przecież elektrownia, a nie "prywatny biznes"... Tylko nadal problem miejskich śmieci pozostanie nierozwiązany.

Miejscenaspalarnie

Może Cię zainteresować:

Co ze spalarnią śmieci? Mieszkańcy sprzeciwiają się takiej inwestycji

Autor: Rudzianin

08/01/2021

Spalarnia odpadow Poznan UM Poznan

Może Cię zainteresować:

Spalarnie gwarantują niskie opłaty za odpady? Sprawdziliśmy, ile w tym prawdy porównując ceny odpadów w miastach ze spalarniami z cenami w GZM

Autor: Michał Wroński

08/05/2023

Odpady Ruda Śląska

Może Cię zainteresować:

W ciągu niespełna dekady opłata za śmieci w Rudzie Śląskiej wzrosła o ponad 336 proc.

Autor: Michał Wroński

31/01/2023

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon