Budżet Rudy Śląskiej za 2020 zaopiniowany pozytywnie. Zadłużenie miasta spada

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Ruda Śląska za 2020 r.

Money 2180330 960 720

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że ubiegły rok był trudny dla miejskich przedsiębiorców. Przełożyło się to na finanse miasta.

- Na samych tylko wpływach podatkowych, m.in. z tytułu PIT, CIT i podatku od nieruchomości, straciliśmy blisko 8 mln zł. Poza tym z powodu okresowych lockdown’ów i zamknięcia gospodarki musieliśmy czasowo zamknąć m.in. żłobki i obiekty MOSIR, a to również miało wpływ na odnotowane straty, bo w czasie, gdy miejsca te były niedostępne, miasto cały czas ponosiło koszty ich utrzymania - mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic

Ta sytuacja spowodowała ubytek w dochodach w kwocie blisko 1,8 mln zł, przy jednoczesnych stałych kosztach utrzymania obiektów na poziomie 2,3 mln zł.

Dodatkowe wydatki dla Rudy Śląskiej

Dodatkowo w ubiegłym roku musiało zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Opiewały one na kwotę ponad 7,6 mln, z czego prawie 4 mln zł pochodziły bezpośrednio z miejskiej kasy.

-Wszystko to sprawiło, że bardzo uważnie musieliśmy zrewidować wydatki bieżące i plany inwestycyjne. Dzięki temu udało nam się nie wpaść w „zadyszkę finansową”. Trochę oddechu dały nam przy tym pieniądze, które pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W sumie było to 26 mln zł, co stanowiło większość nadwyżki budżetowej .Niestety ten „zastrzyk finansowy” nie do końca rozwiązał nasze problemy, bo pieniądze te w zdecydowanej większości wydane zostaną dopiero w tym i przyszłym roku. Co także istotne, przeznaczone mogą być tylko na inwestycje, a nie na zadania bieżące, które są największym obciążeniem dla budżetu miasta. Mam tu na myśli utrzymanie infrastruktury, remonty czy wynagrodzenia - komentuje Grażyna Dziedzi

Stan zadłużenia miasta

Pomimo trudnej sytuacji finansowej Rudy Ślaskiej udało się zmniejszyć zadłużenie miasta. Na koniec 2020 r. wyniosło ono 247,3 mln zł, natomiast wskaźnik zadłużenia obniżył się do poziomu 27,76%, gdy na koniec 2019 r. wynosił on 29,65%, a na koniec 2018 r. 35,02%.

Wobec tych danych Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Ruda Śląska za 2020 r.

-Dla porównania, gdy obejmowałam urząd Prezydenta Miasta było to 43,01%.
Opinia wydana przez RIO uruchamia teraz procedurę podjęcia przez radnych Rady Miasta uchwały absolutoryjnej. - dodaje Grażyna Dziedzic, Prezydent Rudy Śląskiej

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon