19 tys. rudzkich uczniów zakończyło rok szkolny 2020/2021. Jak wyglądał ten pandemiczny rok? Sprawdźcie

Około 19 tysięcy rudzkich uczniów i przedszkolaków oraz prawie 2500 nauczycieli zakończyło trudny i wyjątkowy rok szkolny 2020/2021. Był to kolejny rok, kiedy jednostki oświatowe musiały dostosować sposób realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do ograniczeń wywołanych pandemią.

Szkola
- Kończący się rok szkolny postawił przed społecznościami szkolnymi wiele trudnych wyzwań, w tym nauczanie online, czy też prowadzenie zajęć i przeprowadzenie egzaminów w reżimie sanitarnym. Z wszystkimi tymi zadaniami szkoły poradziły sobie bardzo dobrze, zwłaszcza że w tej pracy nie zabrakło zapału, zaangażowania oraz empatii – pokreśliła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Serdecznie dziękuję dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty za to, że w wypełnianie swoich obowiązków wkładają ogromne serce, za ich wytrwałość i zaangażowanie. Z kolei uczniom dziękuję za rok ciężkiej pracy i nauki. Życzę im zasłużonego odpoczynku, interesujących wyjazdów oraz regeneracji sił. Mam nadzieję, że we wrześniu będą mogli wrócić z nową energią do swych szkół oraz nauczania w tradycyjnej formie – dodaje.
- Ogromnie się cieszę, że w naszym mieście mamy zaangażowaną i profesjonalną kadrę nauczycielską oraz zdolnych i sumiennych uczniów. Niestety w kończącym się roku szkolnym było niewiele okazji do osobistych spotkań w placówkach oświatowych, ale mam nadzieję, że od września się to zmieni. Życzę, by nadchodzące wakacje były wypełnione promieniami słońca i pomogły zebrać siły na kolejny rok szkolny – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej, odpowiedzialna za resort oświaty.

Kończącym się roku szkolnym na mocy kolejnych rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki lekcje były zawieszane, a szkoły zostały zobowiązane do realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć trwało łącznie:

  • w przedszkolach - 1 miesiąc,
  • w klasach I - III szkoły podstawowej - 4 miesiące,
  • w klasach IV - VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych - 7 miesięcy.

Z kolei dyrektorzy rudzkich przedszkoli i szkół zawieszali zajęcia na czas oznaczony, uzyskawszy wcześniej zgodę organu prowadzącego i pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej, w 24 przedszkolach oraz 28 szkołach.

Ogółem zawieszono zajęcia w 259 oddziałach, w tym: 93 grupach przedszkolnych oraz 166 klasach.

23 razy wystąpiła konieczność zawieszenia zajęć całej placówki, z kolei zawieszania nauki przez dyrektora uniknęło 18 placówek oświatowych.

Doświadczenie i umiejętności w zakresie kształcenia na odległość, zdobyte w pierwszej połowie 2020 r., nauczyciele wykorzystywali w pracy w kolejnym roku szkolnym, jednocześnie doskonaląc kompetencje w zakresie kreatywnego wykorzystania środowiska cyfrowego w pracy edukacyjnej np. uczestnicząc w projekcie „Lekcja: Enter".

Pomoc szkołom w trakcie pandemii

Realizację kształcenia na odległość wspomógł zakup 106 komputerów przenośnych przekazanych do 37 szkół. Środki na realizację zadania w wysokości prawie 250 tys. zł miasto pozyskało w ramach projektów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +" unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kształcenie i wychowanie rudzkich uczniów wspomagały publiczne placówki:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego,
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  • Młodzieżowy Dom Kultury.

W ramach dodatkowych zajęć miasto sfinansowało zajęcia z wiedzy o regionie, zajęcia z poszczególnych przedmiotów, przygotowania do konkursów, olimpiad i różnego rodzaju kółka zainteresowań (teatralne, medialne, dziennikarskie, fotograficzne). We wszystkich szkołach podstawowych zapewniono opiekę wychowawczą w świetlicach szkolnych.

Miasto zapewniło także ponad 1 mln zł na transport dzieci niepełnosprawnych. Z kolei na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeń dla uczniów przeznaczono prawie 1,3 mln zł.

W ramach konkursu „Zielona Pracownia” w edycji 2020 nowa sala powstała w Szkole Podstawowej nr 16, z kolei w edycji 2021 powstaną w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3.

Dodatkowo rudzkie jednostki oświatowe realizowały m.in.

  • akcję Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa,
  • program „Posiłek w szkole i w domu”
  • kampanię edukacyjno-informacyjną „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech - II edycja”.
W związku z tym, że epidemia wciąż jeszcze trwa, w części szkół nie będą odbywały się uroczyste akademie związane z zakończeniem roku szkolnego. - Każdy z dyrektorów placówek oświatowych, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, podejmuje decyzję co do formy odbierania świadectw - mówi Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. - Może wskazać odbiór w trybie indywidualnym lub wyznaczyć konkretną godzinę dla danej klasy czy grupy uczniów. Świadectwa będzie można również odebrać w innym terminie w sekretariacie szkoły - dodaje.

W roku szkolnym 2020/2021 na oświatowe inwestycje i remonty miasto wydało kwotę ponad 3,4 mln zł, w tym: ponad 1,3 zł na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły, w których realizowane będzie wychowanie przedszkolne (SP 3, SP 11 S, SP 27, SP 24, SP 6), ponad 560 tys. zł na inwestycje w placówkach oświatowych, ponad 1,5 mln zł na zadania realizowane z Budżetu Obywatelskiego. Z kolei na remonty wynikające z awarii zaistniałych w rudzkich jednostkach oświatowych wydano łącznie 501 tys. zł.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon