Odeszli ludzie zasłużeni dla Rudy Śląskiej. Wspominamy ich w Dniu Wszystkich Świętych

Pixabay
Cmentarz (zdjęcie ilustracyjne)

1 listopada, w Dniu Wszystkich Świętych, wspominamy tych ważnych dla Rudy Śląskiej ludzi, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Eugeniusz Marszałek

W sobotę, 14 listopada 2020 r., w wieku 88 lat zmarł Eugeniusz Marszałek. W 2018 roku został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska”. - Z wielkim smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci zasłużonego rudzianina, społecznika, człowieka o wielkim sercu bez reszty oddanego miastu i jego sprawom – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Eugeniusz Marszałek urodził się w Halembie 13 lipca 1932 roku. Tam w 1939 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. Następnie ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące w Wirku, Liceum Administracyjno–Handlowe w Gliwicach oraz ówczesną Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął w 1951 roku w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Zabrzu, a następnie w KWK „Halemba”, gdzie jego kariera zawodowa przebiegała od księgowego do zastępcy dyrektora.

W latach sześćdziesiątych, jako jeden ze współzałożycieli i wiceprezes, zaangażowany był w rozwój koła PTTK działającego przy kopalni „Halemba”. Mimo swej dokuczliwej niepełnosprawności, z którą zmagał się od urodzenia, zdobył uprawnienia przewodnika górskiego i terenowego. Był prezesem przyzakładowego koła Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, utytułowanym w 1977 roku mianem „Zasłużonego Pracownika Kopalni Halemba”. Za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej został w 1986 roku uhonorowany odznaką „20 lat Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ruda Śląska”.

W tym samym roku jego aktywność została dostrzeżona również poza granicami naszego miasta, co zaowocowało przyznaniem mu złotej odznaki „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”. Od roku 1968 bezgranicznie zaangażowany był w organizowanie pomocy duchowej i materialnej dla śląskich misjonarzy i misjonarek posługujących w Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Przez blisko pięćdziesiąt lat prowadził Koło Misyjne przy parafii Matki Boskiej Różańcowej w dzielnicy Halemba.

17 grudnia 1981 roku, kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego, za wspieranie „Solidarności”, której nie był członkiem, w trybie natychmiastowym został odwołany ze stanowiska zastępcy dyrektora. Przyczynił się wówczas do zachowania, istniejącego do dziś, sztandaru „Solidarności”, ocalając go od zniszczenia. Od 13 grudnia 1997 roku był członkiem Katowickiego Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Okresie Stanu Wojennego. Był również jednym z inicjatorów sprowadzenia do kościoła Matki Boskiej Różańcowej w dzielnicy Halemba, w grudniu 2015 roku, relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Za swoją postawę i działalność w lipcu 2016 roku został odznaczony Złotym Medalem Regionu Śląsko–Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Po zwolnieniu z kopalni Eugeniusz Marszałek angażował się w prace związane z przekształcaniem, istniejącej w miejscu dzisiejszego Muzeum Miejskiego, Miejskiej Izby Regionalnej. W roku 1983 placówka ta otrzymała status i nazwę Muzeum Społecznego, a rok później nadano jej imię – jej współorganizatora i pierwszego dyrektora – Maksymiliana Chroboka.

Od listopada 1990 roku Eugeniusz Marszałek był zaangażowany w działalność Związku Górnośląskiego - Koło Halemba, którego był wówczas członkiem zarządu. W latach przemian ustrojowych organizował pomoc charytatywną dla dzieci. Jego udziałem stało się organizowanie paczek, imprez mikołajkowych, czy wycieczek dla dzieci oraz wigilii dla osób samotnych.

W latach 1996 – 1997, jako jeden ze współautorów, aktywnie współpracował, przy powstawaniu monografii o historii Halemby, która wydana jako „Historia i teraźniejszość Parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie” jest źródłem bogatej wiedzy o historii dzielnicy.

Był również jednym z inicjatorów i starających się o uczczenie tablicą pamięci ofiar wojen i represji, jakie dotknęły mieszkańców dzielnicy Halemba w XX wieku. Tablica powstała w 2010 roku na cmentarzu komunalnym w dzielnicy Halemba.

W listopadzie 2017 roku, z okazji 50-lecia Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymał medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, w kategorii „Pomoc Materialna i Finansowa Misjom”. Jest to niezwykłe wyróżnienie, które do tej pory otrzymało tylko kilka rodzin w Polsce.

Marek Kasprzyk

7 maja 2021 r. zmarł Marek Kasprzyk Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej.

Ze Szkołą Podstawową nr 30 związany był od 30 lat, z czego ponad 20 lat na stanowisku dyrektora. Stojąc na czele szkoły potrafił stworzyć przyjazną i spokojną atmosferę pracy, pozwalając swoim nauczycielom na rozwijanie pedagogicznych pasji i zapewniając im możliwość podejmowania nowych wyzwań. Hasłem przewodnim Pana Marka były słowa „Dobro każdego dziecka jest dobrem najwyższym! Pamiętajcie – wszelkie spory należy rozstrzygać na korzyść ucznia”.

Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę (8 maja) o godz. 11:30 w kościele p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu Szombierkach, przy ul. Wyzwolenia 85. Natomiast pochówek po mszy św. na cmentarzu przy kościele pw. Serca Pana Jezusa.

Adam Podgórski

18 sierpnia 2021 r. w wieku 70 lat zmarł Adam Podgórski, odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a także tytułem Zasłużony dla Miasta Ruda Śląska oraz Kamratem Rudzkim. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższą sobotę, 21 sierpnia, o godz. 12.00 na cmentarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej - Halembie.

Adam Podgórski urodził się w 1951 roku w Łowiczu. Po studiach na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie, którą ukończył w 1975 roku, zamieszkał na Górnym Śląsku. – Ruda Śląska była dla niego nie tylko Małą Ojczyzną, ale wręcz pasją jego życia – wspomina prezydent Grażyna Dziedzic. – Przez lata dokładał starań, by dbać o nasze dziedzictwo, ocalić je od zapomnienia, należycie uhonorować. Jego inicjatywy były bezcenne – podkreśla.

Adam Podgórski wraz z żoną Barbarą był autorem prawie 100 opracowań, których tematyka była bardzo szeroka. Do pozycji, które zajmują szczególne miejsce w bibliografii małżonków, z pewnością należy „Mitologia śląska”, „Słownik gwar śląskich”, „Księga biesiadna”, „Synagoga w Wirku. 1891-1939. Ocalona pamięć”, „Nazwy terenowe i miejscowe w Rudzie Śląskiej”, antologia kolęd „Rudzkie Betlejem” czy publikacje z cyklu „Drzewa w pomniki zaklęte”. Zmarły był również zaangażowanym dziennikarzem obywatelskim. Spod jego pióra wyszło kilka tysięcy artykułów. Jego praca została doceniona m.in. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, z którą współpracował przy realizacji ogólnopolskiego projektu „Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych”.

Ważnym aspektem aktywności Adama Podgórskiego była działalność w stowarzyszeniach pozarządowych. Był założycielem i prezesem Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew, a także członkiem wielu innych. Należał m.in. do Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Zainicjował też wiele akcji edukacyjno-ekologicznych, np. „Zielona Ruda Śląska”.

Wieloletnie zaangażowanie i wkład w rozwój Rudy Śląskiej zaowocowało wieloma nagrodami. Adam Podgórski był laureatem m.in. I Nagrody Bonum Publicum im. Aleksandra Patkowskiego przyznawanej za szczególne osiągnięcia na rzecz własnego regionu, a także 2. miejsca w konkursie na Dziennikarza Obywatelskiego 2008 roku, nad którym patronat sprawował Rzecznik Praw Obywatelskich.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

W dzień Wszystkich Świętych policja apeluje o zwracanie uwagi na znaki i kierujących ruchem

Już wkrótce czekają nas utrudnienia w ruchu

Wotore zdjęcie główne

Popularność walk na gołe pięści wciąż rośnie

Fotoradar przy „zakręcie mistrzów” na DTŚ w Rudzie Śląskiej

Odsłonięto fotoradar przy „zakręcie mistrzów” na DTŚ

Bielszowice

Górnik z Bielszowic uratowany. Jest ranny, ale przytomny

Pociąg RegioJet

Ze Śląska pojedziemy pociągiem w Alpy austriackie i włoskie

Swiatla

Od soboty, co dwa tygodnie - darmowe ustawienie świateł

To już ostatni tydzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Ostatni tydzień Narodowego Spisu Powszechnego