Trwa realizacja jednej z inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Niedługo rozpoczną się kolejne

W Rudzie Śląskiej wybrano kolejnych wykonawców inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace nad jednym zadaniem już się rozpoczęły.

UM Ruda Śląska
Budżet Obywatelski w Rudzie Śląskiej
Duże zmiany czekają w tym roku Burloch Arenę. W ramach zadania dużego „Burloch Arena - dokładamy atrakcji” zostanie wybudowane wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej oraz plac zabaw z czterema urządzeniami sprawnościowymi i wieżą linową – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta.

Ta inwestycja ma objąć również zabudowę sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie boiska, piłkochwytów, ławek, koszy na śmieci. Koszt tego zadania to 1 mln zł, a czas na jego wykonanie to 120 dni, Kolejną inwestycją jest budowa pumptracka o wartości 250 tys. zł. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, roboty ziemne, uformowanie trasy, ułożenie nawierzchni, założenie zieleńców, a także montaż ławeczki, stojaka na rowery i kosza na śmieci.

Inwestycje przy placówkach oświaty

Przy Szkole Podstawowej nr 4 za kwotę ponad 250 tys. zł powstanie plac zabaw razem ze strefą odpoczynku. Na to zadanie wykonawca ma 4 miesiące. W ramach inwestycji ułożona zostanie bezpieczna powierzchnia z z mat przerostowych oraz zamontowany będzie zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.

Zaś przy Miejskim Przedszkolu nr 9 w ciągu kilkunastu tygodni firma wykona roboty rozbiórkowe, ziemne, ułoży nową nawierzchnię, zostaną dostarczone i zamontowane urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Przy Miejskim Przedszkolu nr 20 zakres prac obejmuje zarówno demontaż starych urządzeń, jak również zakup i instalację 13 stałych oraz 4 przenośnych urządzeń zabawowych. Co więcej, inwestycja zakłada wykonanie schodów terenowych oraz ogrodzenia. Jej koszt to ponad 190 tys. zł.

Dwie inwestycje na terenie Bykowiny i w dzielnicy Wirek

Na terenie Bykowiny zrewitalizowany zostanie ciągu pieszy na obszarze między ulicami Górnośląską, Grzegorzka i Zgrzebnioka. W tym miejscu planuje się również odtworzenie części skweru zielonego wraz z nasadzeniem zieleni. W tym samym rejonie miasta zostanie odnowiony skwer między ul. Katowicką i Siekiela. Wykonawca dokona prac rozbiórkowych, a następnie teren zyska nową nawierzchnię, powstaną schody terenowe, zamontowane zostaną latarnie, w planie są również nasadzenia drzew, krzewów oraz wykonanie łąki kwietnej.

Na terenie dzielnicy Wirek zrealizowane zostaną kolejne dwie inwestycje. Do zadań jednej z nich należy zagospodarowanie terenu przy ul. Jankowskiego 6 poprzez stworzenie 15 miejsc parkingowych, w tym dwóch dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonanie drogi dojazdowej z kostki brukowej oraz trawnika, nasadzenie niskich krzewów ozdobnych. Wartość zadania to ponad 160 tys. zł.

Druga inwestycja dotyczy budowy profesjonalnego ogrodzonego wybiegu dla psów „Psia Heca”. Jego szacunkowy koszt to prawie 270 tys. zł. Zakres prac obejmuje budowę wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility i małą architekturą, budowę ogrodzenia, wyrównanie kruszywem oraz utwardzenie nawierzchni chodnika wewnątrz projektowanego wybiegu.

Budowa rozpoczęła się

Prace rozpoczęły się już przy budowie parkingu dla samochodów osobowych, autokaru wycieczkowego oraz rowerów przy Szkole Podstawowej nr 3 w dzielnicy Ruda. W dalszym ciągu prowadzone jest postępowanie dotyczące rozbudowy terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica. Miasto nie otrzymało do tej pory żadnej oferty.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon