Średnie wynagrodzenie w PGG sięgnie w tym roku 8815 zł brutto

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podpisał dziś ze związkami zawodowymi ostateczne porozumienie w sprawie wysokości wynagrodzeń w roku 2022. Zapowiedziano też prace nad wdrożeniem jednolitego regulaminu wynagradzania w spółce, który miałby wejść w życie od początku przyszłego roku.

M. Wroński
Ruch Pokój kopalni Ruda

Jak poinformowała PGG w przyjętym ze stroną związkową porozumieniu ustalono, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w spółce wzrośnie w tym roku o 7,5 proc. i wyniesie w kopalniach PGG średnio 8815 zł brutto. Jak wyjaśniono wysokość Funduszu Wynagrodzeń w PGG wyniknie z przemnożenia liczby zatrudnionych na początku tego roku (36,8 tys. pracowników) przez 12 miesięcy roku i ustaloną kwotę przeciętnego wynagrodzenia.

Podpisano także drugie porozumienie, rozdysponowujące poszczególne kwoty między grupy zawodowe na tzw. dodatki gwarantowane. Zgodnie z nim od 1 lutego wysokość dodatku do przepracowanej dniówki roboczej będzie wynosić dla pracowników pod ziemią odpowiednio: 94 zł/ dn (robotnicy w wyrobiskach), 88,80 zł/dn (robotnicy pozostali), 94 zł/dn (stanowiska nierobotnicze w wyrobiskach) i 88,80 zł/dn (stanowiska nierobotnicze – pozostali). Dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla dodatek ten ma wynieść 81,80 zl/dn, zaś dla pracowników powierzchni – 54 zł/dn.

Przedstawiciele trzynastu reprezentatywnych organizacji związkowych działających w PGG oraz zarząd spółki postanowili ponadto, że „niezwłocznie” rozpoczną prace nad ustaleniem jednolitego regulaminu wynagradzania PGG. Miałby on wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Do tego czasu – jak zapowiada PGG - w mocy pozostaną wszystkie dotychczasowe zasady wynagradzania i porozumienia zbiorowe (wraz ze zmianami i aneksami) zawarte m.in. w 2004 r. w Kompanii Węglowej oraz w 2018 r. w PGG.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon