Policjanci z Rudy Śląskiej będą skuteczniej walczyć z kłusownictwem. Przeszli specjalne szkolenie

Policjanci z 32 jednostek województwa śląskiego, w tym z Rudy Śląskiej wzięli udział w szkoleniu z zakresu rybactwa śródlądowego i łowiectwa. Uczestnicy spotkania omawiali tematy ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie online dla policjantów komend miejskich i powiatowych województwa zorganizowały wydziały prewencji oraz do walki z przestępczością gospodarczą z katowickiej komendy wojewódzkiej.

Kampania "Naturalnie, że chronimy"

To efekt realizacji zadania postawionego przed policją przez Komendanta Głównego Policji, jakim jest intensyfikacji działań w zwalczaniu przestępstw naruszających dobro chronione środowiska naturalnego oraz prowadzoną kampanią społeczną pod hasłem „Naturalnie, że chronimy”, której celem jest ograniczenie liczby zdarzeń zagrażających przyrodzie na terenie województwa śląskiego.

Szkolenie otworzył Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą inspektor Robert Szczypka, a następnie głos zabrali zaproszeni prelegenci Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej dr Krzysztof Szpila wraz ze starszym strażnikiem Janem Kanią oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej Piotr Wylon.

Podczas spotkania omawiano przestępstwa i wykroczenia naruszające dobro chronione środowiska naturalnego, w tym problem kłusownictwa. Przedstawili również najczęstsze formy i sposoby postępowania w przypadkach ujawnienia tego typu przestępstw.

Kłusownictwo i szkodnictwo leśne

Kłusownictwo jest definiowane jako zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzyny oraz łowienie ryb z naruszeniem obowiązującego prawa, bez wymaganych uprawnień, w niedozwolony prawem sposób, a także w niedozwolonym czasie lub miejscu. Nielegalne działania przeciwko roślinności określa się mianem szkodnictwa leśnego.

Kłusownictwo ściągane jest z art. 53 prawa łowieckiego, grozi za nie kara pięciu lat więzienia. Prócz tego sądy orzekają kary pieniężne za zabicie zwierząt.

Było to pierwsze z zaplanowanego cyklu szkoleń, w ramach którego kolejno gośćmi policjantów będą przedstawiciele służb i inspekcji, działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego i z którymi współpraca Policji jest niezbędna dla prawidłowej realizacji zadań w tym obszarze.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon