Ruszyły zapisy do przedszkoli. Dostać się trudniej niż do wojska...

Od 1 marca rozpocznie się rekrutacja elektroniczna do miejskich przedszkoli w Rudzie Śląskiej. Ale dla tych dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną - zapisy już się rozpoczęły. Macie czas do 21 lutego.

UM Ruda Śląska
Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

Nabór do miejskich przedszkoli nie zmieni się i będzie prowadzony drogą elektroniczną od 1 do 15 marca.

– Celem naszych działań jest zapewnienie wszystkim dzieciom biorącym udział w postępowaniu rekrutacyjnym miejsc w publicznych przedszkolach. Może jednak nie być to placówka położona najbliżej adresu zamieszkania, bowiem w przypadku przedszkoli nie obowiązuje rejonizacja – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. społecznych. – Wprowadzamy również w życie niezbędne modyfikacje, np. w wyniku zmian organizacyjnych od września 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 15 uruchomione zostały 3 nowe oddziały przedszkolne.

Zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy należy wypełnić elektroniczny wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Można ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech placówkach.

- We wniosku trzeba wypełnić odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola, według preferencji – tłumaczy Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty. - Należy pamiętać, aby wydruk wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji oraz wzory wniosków są dostępne w każdym przedszkolu.

Co ważne - nie decyduje kolejność składania wniosków. Ważne, by zmieścić się w terminie. Z kolei dla dzieci kontynuujących nauczanie przedszkolne - trzeba jedynie złożyć do 21 lutego odpowiednią deklarację w swoim przedszkolu. Jeśli chcemy je zmienić - kolejne formalności - deklaracja o rezygnacji, a dalej - proces rekrutacji jak przy zapisywaniu się po raz pierwszy. Tu istnieje ryzyko, gdyż w przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowej nie jest dla niego zarezerwowane.

Co decyduje o przyjęciu?

Przy naborze dzieci do rudzkich przedszkoli publicznych będą obowiązywać ustalone kryteria.

– Przede wszystkim decyduje liczba punktów kryteriów ustawowych. Brane będzie pod uwagę pochodzenie z rodziny wielodzietnej, niepełnosprawność kandydata, rodzica bądź rodzeństwa. Istotne będzie również to, czy rodzic samotnie wychowuje dziecko oraz czy dziecko objęte jest pieczą zastępczą – wylicza Aleksandra Piecko. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez Radę Miasta – dodaje .

Do najwyżej punktowanych kryteriów drugiego etapu należą:

  • praca obojga rodziców lub opiekuna samotnie wychowującego dziecko (16 pkt),
  • uczęszczanie rodzeństwa dziecka do tej samej placówki, w której o miejsce ubiega się kandydat lub do szkoły podstawowej znajdującej się w tym samym obiekcie lub powiązanej organizacyjnie z wybranym przedszkolem (8 pkt).

Wyniki znane będą 31 marca - po weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna opublikuje listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki.

To nie koniec formalności

Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane - należy do 7 kwietnia złożyć w przedszkolu, do którego dziecko zostało przyporządkowane, potwierdzenie woli uczęszczania. Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją.

13 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.

W Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2022/2023 do 24 przedszkoli miejskich, jednego zespołu przedszkoli, 3 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w 10 szkołach podstawowych, w tym w 2 szkołach specjalnych, uczęszcza 4393 dzieci.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Wyzwolenia1

W piątek przekazanie placu budowy pod remont Wyzwolenia

Liscie1

Wszędzie opadłe liście. Jedni grabią, inni czekają

Regionalizm

Jak zainteresować młodzież śląskością i tradycją regionalną?

Kosz3

Miał być szczytny cel, kroi się awantura

Akuku8

Chcesz pomóc? Akuku czeka!

Kosz3

Co to jest? Wentylator? Ozdoba? Sprawdziliśmy

budżet obywatelski Ruda Śląska

13 zadań do realizacji z Budżetu Obywatelskiego