Rusza nabór wniosków na fotowoltaikę dla mieszkańców

Miasto uruchomiło kolejny etap dofinansowania budowy instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym w Rudzie Śląskiej. Zapisy rozpoczynają się dziś, 1 czerwca i potrwają dwa tygodnie.

www.doradcyenergetyczni.com.pl
Rusza kolejny program dofinansowania fotowoltaiki w Rudzie Śląskiej

Tym razem program dofinansowania obejmuje tylko i wyłącznie instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynem energii.

- Chcielibyśmy, aby środki zostały przyznane nawet na kilkaset takich instalacji – podkreśla prezydent miasta Michał Pierończyk – Wszystko uzależnione jednak będzie od przyznanego naszemu miastu dofinansowania ze środków unijnych. Dedykowany temu konkurs ogłoszony ma zostać w lipcu tego roku, aby w nim wystartować wpierw musimy wiedzieć, jakie jest zainteresowanie ze strony mieszkańców takimi instalacjami, stąd ogłoszony przez nas nabór wniosków.

W ogłoszonym przez miasto naborze na dofinansowanie montażu instalacji OZE wraz z magazynem energii wnioskować mogą tylko i wyłącznie mieszkańcy Rudy Śląskiej posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w postaci własności lub współwłasności oraz nieprowadzący działalności gospodarczej na wskazanej nieruchomości. Niezbędnymi kryteriami do wzięcia udziału w programie będą również:

 • posiadanie instalacji elektrycznej 3-fazowej w budynku oraz minimalnej mocy zamówionej 7 kW;
 • termin oddania budynku do użytkowania nie późniejszy niż do 1.06.2023 r. tj. do dnia rozpoczęcia naboru;
 • nieposiadanie zamontowanej instalacji fotowoltaicznej;
 • posiadanie zawartej umowy kompleksowej dot. energii elektrycznej.

Nabór potrwa od 1 do 14 czerwca, a wniosek będzie można złożyć w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta, poprzez Pocztę Polską oraz elektronicznie przez profil zaufany ePUAP. Wraz z wnioskiem trzeba złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię tytułu prawnego do nieruchomości,
 • faktury VAT za miesięczne zużycie energii elektrycznej za okres minimum ostatnich 6 miesięcy,
 • umowę kompleksową na dostarczanie energii elektrycznej do budynku,
 • zgodę współwłaścicieli nieruchomości na montaż instalacji fotowoltaicznej.

W naborze nie będą też mogły wystartować osoby, które uzyskały dofinansowanie we wcześniejszych edycjach programu. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do programu będą miały osoby, które na dzień składania wniosku są:

 • zameldowane w gospodarstwie domowym z co najmniej jedną osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • zameldowane w gospodarstwie domowym jako rodzina wielodzietna (co najmniej troje dzieci) – zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
 • zameldowane w gospodarstwie domowym jako rodzina zastępcza.

Spełnianie tych kryteriów powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem.

Rozpoznawane będą wnioski kompletne, nie będzie możliwości ich uzupełnienia, a po zakończonym naborze będzie przeprowadzona weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków.

- Dla osób z jednakową liczbą punktów zostanie przeprowadzone losowanie celem ustalenia pozycji na liście rankingowej. Po otrzymaniu przez miasto dofinansowania to na jej podstawie utworzona zostanie lista podstawowa i lista rezerwowa uczestników. O tym ile osób na nich się znajdzie decydować będzie wysokość wsparcia przyznanego ze środków unijnych – tłumaczy wiceprezydent Jacek Morek.

Magistrat zapewnia, że dofinansowanie na instalacje OZE stanowić będzie zdecydowaną większość jej wartości. Po stronie mieszkańca pozostanie jedynie 15 procent wartości brutto instalacji, koszt wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, a także gaża Inżyniera Projektu w wysokości proporcjonalnej do jego udziału w projekcie.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon