Ruda Śląska wprowadza ograniczenia w sprzedaży alkoholu. Będzie zakaz między godz. 23:00 a 6:00 rano

Ruda Śląska wprowadzi zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Zakaz będzie dotyczył sprzedaży alkoholu od godz. 23:00 do 6:00. Obejmować będzie placówki handlu detalicznego, w tym stacje benzynowe.

alkohol

Ruda Śląska wprowadzi zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

- Takie rozwiązanie powinno ograniczyć zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej, na które skarżą się mieszkańcy – wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic.

Zakaz będzie dotyczył sprzedaży alkoholu od godz. 23:00 do 6:00. Obejmować będzie placówki handlu detalicznego, w tym stacje benzynowe (nie dotyczy lokali gastronomicznych).

Ograniczenia w sprzedaży alkoholu skutkiem licznych interwencji

W Rudzie Śląskiej działa 13 sklepów nocnych i 15 stacji benzynowych, gdzie sprzedaż alkoholu prowadzona jest całodobowo.

- Docierają do nas liczne interwencje i skargi mieszkańców dotyczące zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej, szczególnie w okolicy osiedlowych sklepów nocnych. Tylko w ubiegłym roku Straż Miejska interweniowała w tej sprawie kilkadziesiąt razy – tłumaczy Marek Partuś, komendant Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej.
Problem jest poważny. Na każdym spotkaniu z mieszkańcami zgłaszane są skargi związane z tym tematem, który nasila się w okresie wiosenno-letnim i dotyczy często tych samych miejsc – wyjaśnia Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Nie możemy jednak ograniczyć sprzedaży alkoholu w poszczególnych punktach, zakazem musimy objąć całe miasto – dodaje.

Możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) daje samorządom ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Warto dodać, że poparcie dla projektu uchwały wyraziła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która pozytywnie zaopiniowała dokument.

Podobne ograniczenia funkcjonują już w miastach ościennych - Chorzowie, Bytomiu, Świętochłowicach, Mikołowie, a także w innych gminach w Polsce.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon