Ruda Śląska. Uwaga! Od 1 lipca zmiany w opłatach za odbiór odpadów

W ciągu ostatnich lat już kilka razy wprowadzano zmiany. Tym razem najważniejszą z nich jest modyfikacja sposobu wyliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Wszystko przez wprowadzenie nowych zapisów, dotyczących „zadeklarowanej liczby pojemników i worków”.

Smieci

- Według nowego brzmienia ustawy, teraz oznacza to liczbę pojemników pomnożoną przez liczbę ich odbiorów, wynikających z harmonogramu odpadów – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Wszystko zmieni się od 1 lipca i będzie dotyczyć przedsiębiorców oraz instytucji, które swoją płatność realizują od pojemnika lub od worka. Jak czytamy na stronie rudzkiego magistratu, powodem zmian jest kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadza ona obowiązek przeliczania stawek za pojemniki i worki od liczby wywozów wynikających z przyjętych harmonogramów. To spowoduje wzrost opłaty. Nie zmienią się natomiast same stawki za pojemniki, a za worki będą nawet obniżone.

- Zmiana ta wpłynie w istotny sposób na wszystkich tych, którzy rozliczają się za odbiór odpadów komunalnych od pojemników i worków. Dotyczy to tak naprawdę przedsiębiorców, instytucji publicznych i innych tego typu podmiotów - wskazuje Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami.

Jak informują urzędnicy, w przypadku odbioru odpadów zmieszanych stawkę za jeden pojemnik lub worek pomnożyć należy razy 2,2 - tyle bowiem średnio w miesiącu jest odbiorów tych odpadów w roku. W przypadku pojemników i worków na bio współczynnik wywozu wyniesie 1,7. Natomiast dla odpadów segregowanych nie zmieni się nic, gdyż są one odbierane raz w miesiącu, a to oznacza, że współczynnik, przez który będzie mnożona liczba worków lub pojemników, wyniesie 1.

Z komunikatu widniejącego na stronie urzędu dowiadujemy się, że uchwała jednocześnie „zamraża” same stawki za pojemniki, będą one na takim samym poziomie jak dotychczas. W przypadku pojemnika 120 l jest to kwota 5,90 zł. Dla porównania maksymalna kwota dla pojemnika o takiej pojemności, która określona została w znowelizowanej ustawie wynosi 26,81 zł. Dodatkowo obniżone zostały stawki za worki. W przypadku worka o pojemności 80 l z 11,30 zł na 3,90 zł, natomiast dla worka o pojemności 120 l stawka zmniejszona została z 17 zł na 5,90 zł.

Należy zwrócić uwagę, że wraz ze zmianą zasad płatności zmienia się także wzór deklaracji śmieciowej. Wszyscy właściciele nieruchomości objętych nowymi przepisami będą musieli do 10 sierpnia złożyć nową deklarację.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon