Ruda Śląska. Będzie nowy odcinek trasy N-S. 1 km drogi za 95 mln zł

Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej będzie kontynuowana. Powstanie czwarty odcinek drogi mającej połączyć Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. W dodatku oferta na budowę jest tańsza niż zakładano.

95 mln zł – to najniższa cena, którą udało się osiągnąć w aukcji na wykonanie kolejnego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, który ma przebiegać od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Jak informuje Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej osiągnięta w ten sposób wartość zamówienia jest niższa o ok. 15 mln zł od pierwotnie złożonej oferty.

„Piłka jest nadal w grze”, bo postępowanie nie jest zakończone. Teraz firma będzie musiała zaktualizować swój kosztorys i na tej podstawie będziemy badać ofertę – informuje prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Kosztorysowa wartość zamówienia na nowy odcinek trasy N-S to 113 mln zł

- W postępowaniu na ten odcinek trasy N-S wpłynęło dziewięć ofert. Jedna z nich została odrzucona na etapie badania złożonych dokumentów, jeszcze przed aukcją. Pozostałych ośmiu wykonawców zostało zaproszonych do aukcji elektronicznej. Ostatecznie aktywny udział wzięło w niej sześciu oferentów, a dwóch nie składało postąpień – tłumaczy procedurę wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer.

- W wyniku zakończenia aukcji, a następnie odrzucenia jednej z ofert z powodu rażąco niskiej ceny, obecnie najniższą cenę w postępowaniu zaproponowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW (95 mln zł), następna w kolejności jest oferta spółki SKANSKA (ok. 95,9 mln zł) - dodaje.

Co ciekawe, „rozstrzał” był bardzo rozległy. Wykonawcy w trakcie aukcji obniżyli wartość swoich ofert od kilku do nawet ponad 77 mln zł. Procentowo wartości te od pierwotnych cen różnią się z kolei od 8 do ponad 40%.

Nowe rozwiązania podczas aukcji elektronicznej w Rudzie Śląskiej

Aukcja elektroniczna to dodatkowy etap postępowania, przewidziany przez prawo zamówień publicznych.
- Takie rozwiązanie zostało zastosowane przez nas po raz pierwszy. W aukcji mogli wziąć udział wykonawcy, których oferty nie zostały odrzucone podczas analizy formalnej – mówi wiceprezydent Mejer.

Postępowanie zostało przeprowadzone na specjalnej platformie, umożliwiającej oferentom reagowanie w czasie rzeczywistym na aktualną ocenę ofert. Przed aukcją wykonawcom przekazane zostały m.in. zasady zgłaszania postąpień oraz formuła matematyczna, służąca do automatycznego tworzenia klasyfikacji. Wykonawcy mieli także możliwość próbnego złożenia postąpień w aukcji testowej.

Przypomnijmy, że do pełnego połączenia trasą N-S autostrady A4 i Drogowej Trasy Średnicowej konieczna jest jeszcze budowa odcinka od ul. Kokota do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. To duża i kosztowna inwestycja, dlatego została podzielona na dwa zadania. Rozstrzygnięte postępowanie dotyczy pierwszego z nich.

​Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora.

Nowy odcinek trasy N-S o długości prawie 1 km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą

- Nowy odcinek, węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy systemu odwodnienia – mówi Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i Mostów UM.

Przewidziano również przebudowę obiektów inżynierskich:
  • wiaduktów,
  • mostów,
  • przejść podziemnych,
  • przepustów

Na budowę całego brakującego odcinka do autostrady miasto pozyskało 110 mln zł ze środków Unii Europejskiej.
Wobec zmienionego zakresu projektu wymagana była weryfikacja wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie. Przebiegła ona pozytywnie i otrzymaliśmy zgodę na podział odcinków – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Dofinansowanie do pierwszego z nich ma wynieść 85% kosztów kwalifikowanych – dodaje.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S

Powstałe trzy odcinki trasy mają długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie.

Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.

Władze Rudy Śląskiej nie chcą poprzestać na pierwotnie zakładanym kształcie trasy N-S, lecz kontynuować jej budowę w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego realizacja uzależniona będzie jednak od środków, jakie miasto będzie mogło wygospodarować na inwestycje.

fot. metropoliagzm.pl/ UM Ruda Śląska

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon