Radni uchwalili pensję prezydenta. Ile dostanie Pierończyk?

LXX sesja Rady Miasta w Rudzie Śląskiej miała w programie zaledwie pięć punktów. W tym sprawozdanie prezydenta z działalności międzysesyjnej oraz jedną uchwałę - uchwalenie pensji nowego prezydenta, Michała Pierończyka.

transmisja sesji RM w Rudzie Śląskiej
Radni uchwalili zarobki prezydenta Rudy Śląskiej

W swoim sprawozdaniu Michał Pierończyk podsumował kilkanaście dni swojej prezydentury.

- Po kilkunastu dniach zapadły pierwsze decyzje - powołanie zastępców prezydenta. To Anna Krzysteczko, pierwszy zastępca ds. społecznych i Jacek Morek, zastępca do spraw gospodarki komunalnej. Trwają jeszcze konsultacje z różnymi środowiskami, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia będzie powołanie trzeciego zastępcy - powiedział prezydent, Michał Pierończyk.

Przedstawił też efekty spotkania zespołu kryzysowego.

- Mamy trzy główne cele - uniknięcie nauki zdalnej w szkołach, pomoc dla samotnych i starszych zagrożonych brakiem lub ograniczeniem ogrzewania w okresie zimowym oraz oszczędności energetyczne w infrastrukturze miejskiej. Ale takie, które nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców - podkreślił Pierończyk.

Prezydent omówił również sytuację w budowanej mozolnie i z perypetiami Szkole Podstawowej nr 17 w Bielszowicach oraz remont SP nr 7 w Wirku.

- Przyjrzałem się sprawom osobiście i mam dobre informacje - w Bielszowicach kończone są nowe fundamenty i rusza budowa ścian. Do września 2023 stanie budynek, potem przyjdzie czas na jego wykończenie i wyposażenie. Z kolei w szkole w Wirku 7 z 11 sal jest już wyremontowanych, do końca października będą gotowe 4 pozostałe. Obecnie poza klasami pierwszymi w szkole odbywa się nauka zdalna, więc postaramy się jak najszybciej przywrócić nauczanie stacjonarne - dodał prezydent.

Sytuacja finansowa miasta była też tematem sprawozdania. Michał Pierończyk podkreślił, że choć do budżetu wpłynęło 8,5 mln ze środków rządowych, a w sumie dotacji ma być 25,5 mln - to wszystko mniej niż się spodziewano.

- Bilans szacuje się na minus 40 mln zł. Dodatkowo pieniądze, które przyszły w tym roku, miały zasilić kasę miasta w przyszłym roku. A skoro nie dostaniemy ich już w 2023, to daje nam około 30 milionów różnicy w stosunku do naszych oczekiwań. Wpłynie to na pewno na planowanie przyszłorocznego budżetu - dodał.

Pensja prezydenta Rudy Śląskiej

W związku z nawiązaniem stosunku pracy przez Michała Pierończyka na stanowisku prezydenta miasta - radni zobligowani byli uchwalić jego pensję. W oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych prezydentowi należy się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, premie jubileuszowe oraz dodatek specjalny.

Radni 23 głosami za przyjęli projekt uchwały, w którym pensję prezydenta ustala się na następujące wartości brutto:

  • wynagrodzenie zasadnicze - 10.770 zł,
  • dodatek funkcyjny - 3450 zł,
  • dodatek za wysługę 20 lat - 2145 zł,
  • dodatek specjalny - 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4266 zł

W sumie prezydent Rudy Śląskiej będzie dostawać pensję miesięczną w wysokości 20.631 zł brutto.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Michał Pierończyk prezydentem Rudy Śląskiej

Kim jest Michał Pierończyk, nowy prezydent Rudy Śląskiej?

Michał Pierończyk

Kim jest Michał Pierończyk, zwycięzca I tury wyborów?

Football

Kolejne wybory? Niektórzy kandydaci już deklarują start

Wybory

Dwóch kandydatów złożyło wystarczającą liczbę podpisów

Fotel prezydenta Rudy Śląskiej wkrótce zajmie komisarz wyznaczony przez premiera.

Ruda Śląska czeka na komisarza, wiceprezydenci pakują rzeczy

Regionalizm

Jak zainteresować młodzież śląskością i tradycją regionalną?

Ela

Pomaga innym, teraz sama potrzebuje pomocy