Radni uchwalili pensję prezydenta. Ile dostanie Pierończyk?

LXX sesja Rady Miasta w Rudzie Śląskiej miała w programie zaledwie pięć punktów. W tym sprawozdanie prezydenta z działalności międzysesyjnej oraz jedną uchwałę - uchwalenie pensji nowego prezydenta, Michała Pierończyka.

transmisja sesji RM w Rudzie Śląskiej
Radni uchwalili zarobki prezydenta Rudy Śląskiej

W swoim sprawozdaniu Michał Pierończyk podsumował kilkanaście dni swojej prezydentury.

- Po kilkunastu dniach zapadły pierwsze decyzje - powołanie zastępców prezydenta. To Anna Krzysteczko, pierwszy zastępca ds. społecznych i Jacek Morek, zastępca do spraw gospodarki komunalnej. Trwają jeszcze konsultacje z różnymi środowiskami, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia będzie powołanie trzeciego zastępcy - powiedział prezydent, Michał Pierończyk.

Przedstawił też efekty spotkania zespołu kryzysowego.

- Mamy trzy główne cele - uniknięcie nauki zdalnej w szkołach, pomoc dla samotnych i starszych zagrożonych brakiem lub ograniczeniem ogrzewania w okresie zimowym oraz oszczędności energetyczne w infrastrukturze miejskiej. Ale takie, które nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców - podkreślił Pierończyk.

Prezydent omówił również sytuację w budowanej mozolnie i z perypetiami Szkole Podstawowej nr 17 w Bielszowicach oraz remont SP nr 7 w Wirku.

- Przyjrzałem się sprawom osobiście i mam dobre informacje - w Bielszowicach kończone są nowe fundamenty i rusza budowa ścian. Do września 2023 stanie budynek, potem przyjdzie czas na jego wykończenie i wyposażenie. Z kolei w szkole w Wirku 7 z 11 sal jest już wyremontowanych, do końca października będą gotowe 4 pozostałe. Obecnie poza klasami pierwszymi w szkole odbywa się nauka zdalna, więc postaramy się jak najszybciej przywrócić nauczanie stacjonarne - dodał prezydent.

Sytuacja finansowa miasta była też tematem sprawozdania. Michał Pierończyk podkreślił, że choć do budżetu wpłynęło 8,5 mln ze środków rządowych, a w sumie dotacji ma być 25,5 mln - to wszystko mniej niż się spodziewano.

- Bilans szacuje się na minus 40 mln zł. Dodatkowo pieniądze, które przyszły w tym roku, miały zasilić kasę miasta w przyszłym roku. A skoro nie dostaniemy ich już w 2023, to daje nam około 30 milionów różnicy w stosunku do naszych oczekiwań. Wpłynie to na pewno na planowanie przyszłorocznego budżetu - dodał.

Pensja prezydenta Rudy Śląskiej

W związku z nawiązaniem stosunku pracy przez Michała Pierończyka na stanowisku prezydenta miasta - radni zobligowani byli uchwalić jego pensję. W oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych prezydentowi należy się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat, premie jubileuszowe oraz dodatek specjalny.

Radni 23 głosami za przyjęli projekt uchwały, w którym pensję prezydenta ustala się na następujące wartości brutto:

  • wynagrodzenie zasadnicze - 10.770 zł,
  • dodatek funkcyjny - 3450 zł,
  • dodatek za wysługę 20 lat - 2145 zł,
  • dodatek specjalny - 30 procent wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4266 zł

W sumie prezydent Rudy Śląskiej będzie dostawać pensję miesięczną w wysokości 20.631 zł brutto.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon