Rada zajęła się dożywianiem dzieci i uczniów w przedszkolach i szkołach

Pakiet uchwał dotyczących zasad finansowania posiłków dla dzieci i uczniów w szkołach i przedszkolach przyjęli radni na czwartkowej sesji. Jedna z uchwał zakłada podwyższenie kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, kolejna pozwala dyrektorom przedszkoli i szkół na zapewnienie posiłków potrzebującym dzieciom oraz uczniom bez konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i bez decyzji administracyjnej.

pixabay.com
Posiłek dla dzieci

Za sprawą decyzji radnych w latach 2024 – 2028 w rudzkich szkołach i przedszkolach realizowany będzie program pomocowy w zakresie dożywiania dzieci i uczniów. Pozwoli on dyrektorom tych placówek na zapewnienie posiłków potrzebującym dzieciom oraz uczniom bez konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i bez decyzji administracyjnej.

– W sytuacji, gdy dziecko zgłosi chęć zjedzenia posiłku, dyrektor placówki umożliwia to dziecku, a następnie informuje ośrodek pomocy społecznej o takiej potrzebie. Ośrodek nie musi wydawać decyzji administracyjnej w tej sprawie – tłumaczył Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Liczba dzieci objętych tą formą pomocy nie może jednak przekroczyć 20 proc. liczby wszystkich dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach – zastrzegł.

Miejski program osłonowy został utworzony w związku z ustanowieniem rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Przewiduje on wsparcie finansowe dla gmin, które udzielają pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób potrzebujących. Obecnie w mieście realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Tylko w tym roku objęto nim 3358 osób. Koszt jego realizacji wyniósł ponad 2,8 mln zł, z czego ponad 1,7 mln zł pochodziło z budżetu państwa, zaś ponad 1,1 mln zł z budżetu gminy.

Kolejna z przyjętych uchwał dotyczy podwyższenia do wysokości 200 proc. kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Kryteria te obecnie wynoszą 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie. Po zmianie będzie to odpowiednio: 1552 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1200 zł na osobę w rodzinie.

Młodzieżowa Rada Miasta XI kadencji

Może Cię zainteresować:

Nowość w Młodzieżowej Radzie Miasta Ruda Śląska - zyskała inicjatywę uchwałodawczą i budżet!

Autor: Jacek Skorek

08/11/2023

Wykończenie wnętrz i wyposażenie - jeszcze nie w tym roku, ale może w następnym ruszy

Może Cię zainteresować:

Przetarg na wyposażenie SP 17 w Rudzie Śląskiej rozstrzygnięty. Nowoczesna szkoła niedługo będzie gotowa

Autor: Jacek Skorek

14/08/2023

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon