Przysługuje wam dodatek do prądu? Od dziś można składać wnioski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej od dziś przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek taki przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Dodatek

By dostać dopłatę należało do 11 sierpnia zgłosić źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Później mogli to zrobić ci, którzy zgłaszali po raz pierwszy. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny - ile wynosi?

  • 1 000 zł - dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie
  • 1 500 zł - dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w siedzibie MOPS przy ul. Markowej 20 (pok. nr 5) w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta:

  • poniedziałek 8:30-16:30
  • wtorek, środa, czwartek 8:30-15:00
  • piątek 8:30-13:30

Wniosek można również umieścić w skrzynce podawczej ośrodka. W tym przypadku konieczne jest dołączenie do wniosku aktualnego numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy.

Dodatek elektryczny - komu nie przysługuje?

Oczywiście nie każdy jest uprawniony do uzyskania dodatku. Oto lista wykluczeń:

  • gospodarstwa domowe posiadające mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
  • gospodarstwa domowe posiadające pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,
  • gospodarstwa domowe objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon