Narodowy Spis Powszechny przez internet. Ruda Śląska z drugim wynikiem w województwie

Już ponad 25% rudzian wzięło udział w Narodowym Spisie Powszechnym przez internet. To drugi wynik w naszym województwie!

FB IMG 1620379827018


Kilka procent ponad wojewódzką średnią

Co prawda czas trwania spisu został przedłużony do 30 września, ale na ten moment statystyki pokazują , że Ruda Śląska jest kilka procent ponad wojewódzką średnią.

Już ponad 25% rudzian wzięło udział w Narodowym Spisie Powszechnym przez internet. To drugi wynik w naszym województwie!

- Zachęcam, żeby nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę. Zwłaszcza, że robi się to przez internet, w dogodnym dla każdego momencie- mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej

Na stronie internetowej spisu przed wypełnieniem formularza można nie tylko zapoznać się z listą pytań i instrukcją postępowania, ale również skorzystać z demonstracyjnej wersji aplikacji spisowej.
Samospisu można również dokonać na specjalnym stanowisku w Urzędzie Miasta, w Wydziale Spraw Obywatelskich, którego pracownicy służą pomocą w razie problemów z formularzem.

Podstawowa metoda Spisu

Samospis internetowy to w tej edycji NSP podstawowa, obowiązkowa metoda. Wywiad telefoniczny jest jedynie narzędziem uzupełniającym, a osobiste wizyty rachmistrzów zostały wstrzymane ze względu na pandemię.

Czym jest spis?

Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować:

  1. „ilu nas jest”,
  2. „kim jesteśmy”
  3. „jak żyjemy”

Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Warunki spisu powszechnego

Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki:

  1. powszechności (obejmować całą ludność),
  2. jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie),
  3. imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska).

Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się wg zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy).

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon