Podwyżka opłat za wodę i ścieki. Będzie obowiązywać od kwietnia 2022 roku

5 kwietnia 2022 r. wejdzie w życie nowa, trzyletnia taryfa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Od tego czasu wzrosną ceny za 1 m sześć. dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Jednak urzędnicy zapowiadają, że opłaty abonamentowe będą niższe od obecnie obowiązujących.

Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki będzie obowiązywać w Rudzie Śląskiej już od kwietnia 2022 roku.

Podwyżka cen wody i ścieków w Rudzie Śląskiej

Urzędnicy podwyżkę tłumaczą wzrastającymi kosztami energii, materiałów i samej wody.

- Aktualna taryfa miała obowiązywać do początku października 2022 r., ale musieliśmy wystąpić o jej skrócenie w związku ze zmianą warunków ekonomicznych, w których działamy. Koszt energii wzrósł o 67%, koszt materiałów wodno-kanalizacyjnych o 38%, a koszt hurtowego zakupu wody od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. o 10% - wyjaśnia Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Nowa taryfa została zweryfikowana i zatwierdzona przez dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i będzie obowiązywać od 5 kwietnia 2022 r. Podobnie jak aktualna, została ona podzielona na trzy roczne okresy.

Trzy roczne okresy opłat za wodę i ścieki w Rudzie Śląskiej

Od 5 kwietnia 2022 r. do 4 kwietnia 2023 r. rudzianie za wodę i ścieki będą płacić łącznie 16,80 zł brutto. W kwocie tej cena 1 m³ wody wyniesie 6,02 zł (do tej pory 5,76 zł), a 1 m³ odprowadzanych ścieków 10,78 zł (do tej pory 9,88 zł).

W drugim roku taryfowym, od 5 kwietnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r. 1 m³ wody kosztować będzie 6,17 zł brutto, natomiast ścieki 11,26 zł brutto za 1 m³.

W trzecim, od 5 kwietnia 2024 r. do 4 kwietnia 2025 r. – odpowiednio 6,37 zł i 11,50 zł.

Obniżona zostanie z kolei wysokość poszczególnych opłat abonamentowych, ustalanych na cały czas obowiązywania taryfy. Dla osób posiadających tylko wodomierz główny i rozliczających się na podstawie faktury papierowej opłata abonamentowa będzie wynosić 4,96 zł brutto za miesiąc (obecnie 5,24 zł). Z kolei osoby, które mają zamontowane dwa liczniki – główny i podlicznik na ogród – zapłacą 5,31 zł brutto (obecnie 6,37 zł). Opłata abonamentowa dla klientów, którzy rozliczają się z PWiK drogą elektroniczną lub za pomocą usługi SMS, będzie wynosić 1,80 zł brutto w przypadku posiadania jednego wodomierza (obecnie 3,30 zł), a w przypadku posiadania wodomierza głównego i podlicznika na ogród –2,16 zł brutto (obecnie 4,44 zł).

73 mln zł na inwestycje w PWiK

Jak tłumaczą urzędnicy, PWiK od lat dąży do zminimalizowania kosztów funkcjonowania. Optymalizacja kosztów dotyczy m.in. wykorzystania alternatywnych źródeł energii poprzez rozbudowę własnej infrastruktury, przeznaczonej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Sukcesywnie wprowadzane są także nowe technologie i urządzenia mające na celu ograniczenie strat wody. Dzięki prowadzonym pracom modernizacyjnym i remontowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej możliwe jest obniżenie jej awaryjności i energochłonności.

W najbliższych latach przedsiębiorstwo zamierza przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne ponad 73 mln zł. Ma powstać 7,5 km sieci wodociągowej, ponad 15 km sieci kanalizacyjnej oraz planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków „Barbara”. Źródłem ich finansowania są środki własne Spółki oraz pozyskane środki zewnętrzne z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej aktualnie eksploatuje

  • 6 pompowni wody,
  • 50 przepompowni ścieków,
  • 3 oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.

Dostawa wody realizowana jest siecią wodociągową o długości 452,8 km, natomiast odbiór ścieków siecią kanalizacyjną o długości 341,1 km.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon