Płaca minimalna 3 tys. zł. Rząd ma nowe propozycje na 2022 rok, to zwiększenie stawki godzinowej.

pracownik

W 2022 r. płaca minimalna ma wynosić 3 tys. zł

brutto miesięcznie. Ma być też zwiększona stawka godzinowa. To

propozycja Rady Ministrów. Teraz czas na konsultacje społeczne tej

propozycji

Rada Ministrów przyjęła propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r.

Płaca minimalna 3 tysiące złotych brutto w 2022 r.

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w tym roku (2 800 zł), tj. o 7,1% i miałaby wynosić od 1 stycznia 2022 r. 3000 zł brutto miesięcznie.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 roku (18,30 zł) o 1,30 zł. Od 1 stycznia 2022 r. miałoby to być 19,60 zł za godzinę pracy.

Przypomnijmy, że wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 4,7% (przy wzroście cen usług – o 6,8% i towarów – o 4,1%). Czyli, gdyby inflacja utrzymała się do końca roku na tym poziomie, realny wzrost płacy minimalnej wyniósłby nie 7,1 proc., a zaledwie 2,4 proc.

Teraz czas na konsultacje społeczne

Te propozycje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z upoważnienia Rady Ministrów przekaże do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Proponowane kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

Jeżeli w tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzje w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone przez Radę Ministrów kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

ZOO w Bytomiu

To było pierwsze ZOO na Śląsku. Przybywały tu tłumy!

las

W mieście planowane są wycinki drzew

rowerzysta

Akcja „Jednośladem bezpiecznie do celu"

IMG 20210427 085706

Bohaterscy strażacy z OSP Ruda Śląska

Szczepienia

Punkty szczepień w Rudzie Śląskiej. Wykaz. W maju 2021...

Remont torowiska

Tramwaje Śląskie modernizują. To nie koniec remontów.

Kontrolaskrzyzowan

Trwa rozbudowa systemu fotoradarowego w Polsce. Jeden z...