Od przyszłego roku śmieci ostro w górę!

W uchwalonym niedawno budżecie na 2023 rok pieniądze na wywóz odpadów komunalnych zabezpieczono tylko do końca obecnej umowy, czyli do końca maja. Nie powinno być więc dla nikogo zaskoczeniem, że ceny za wywóz wzrosną. Choć niewielu się spodziewało, że aż o tyle...

Ceny za wywóz śmieci wzrosną od 30-500 procent

Podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta, która planowana jest na 30 grudnia - jednym z punktów będzie wniesiony przez prezydenta miasta projekt uchwały dotyczącej zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytamy w niej:

"ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 41 zł miesięcznie za mieszkańca".

W punkcie drugim z kolei - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregowania - stawka ta będzie dwa razy wyższa, czyli 82 zł miesięcznie za mieszkańca.

Obecnie obowiązujące stawki to 30 i 60 złotych.

Jeszcze drożej za nieruchomości niezamieszkane

Obecnie obowiązujące stawki za wywóz worków lub pojemników z nieruchomości niezamieszkanych, jeśli prowadzona jest zbiórka selektywna, wynoszą:

 • worek o pojemności 80l - 3,90 zł miesięcznie
 • worek o pojemności 120l - 5,90 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 120l - 5,90 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 240l - 11,80 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 360l - 17,70 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 1100l - 54 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 1500l - 73,60 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 2500l - 122,70 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 3000l - 147,30 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 5000l - 245,50 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 7000l - 343,60 zł miesięcznie
 • pojemnik o pojemności 10000l - 490,90 zł miesięcznie

Tu oczywiście też będą zmiany. I to ostre! Projekt uchwały mówi o cenach:

 • worek 80l - 17,87 zł
 • worek 120l - 26,80 zł
 • pojemnik 120l - 26,80 zł
 • pojemnik 240l - 53,60 zł
 • pojemnik 360l - 80,40 zł
 • pojemnik 1100l - 245,67 zł
 • pojemnik 1500l - 335,00 zł
 • pojemnik 2500l - 558,33 zł
 • pojemnik 3000l - 670 zł
 • pojemnik 5000l - 1116,67 zł
 • pojemnik 7000l - 1563,33 zł
 • pojemnik 10000l - 2233,33 zł

To oznacza pięciokrotną podwyżkę! Przy większości w Radzie Miasta raczej nie należy się spodziewać, że projekt uchwały nie przejdzie...

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon