Aż 5 tysięcy złotych dotacji dla rudzkiej Szkoły Życia za projekt "Aleja Gwiazd"

Szkoła Podstawowa nr 12 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej po raz kolejny otrzymała grant Fundacji ING Dzieciom. Szkoła pozyskała 5 000 zł dotacji.

Szkoła

Projekt pod nazwą " Aleja Gwiazd" został napisany i zrealizowany przez nauczycieli szkoły: mgr Aleksandrę Lutek i dr Wojciecha Fijałkowskiego. Obejmował zainstalowanie na korytarzach szkoły kolorowych tablic, na których będą prezentowane prace uczniów. Dodatkowo założono energooszczędną instalację oświetleniową, doświetlającą korytarze placówki oraz uwydatniającą kolorowe wytwory dzieci.

Dzięki pomocy wolontariuszy Fundacji ING Dzieciom przeprowadzono dla dzieci zajęcia ekologiczne za pomocą platformy do pracy zdalnej.

Szkoła Podstawowa nr 12 im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej

SP nr 12 jest specjalistyczną placówką edukacyjno-terapeutyczną przeznaczoną dla dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3. do 20. roku życia (w przypadku zespołów rewalidacyjno-wychowawczych do 25. roku życia). Placówka zatrudnia doświadczoną kadrę nauczycieli, terapeutów i specjalistów, przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Szkoła została otwarta we wrześniu 1992 roku dzięki współpracy z miastem partnerskim Rudy Śląskiej – Papenburgiem. Za patrona obrała św. Łukasza na wzór ośrodka St. Lukas Heim. W pierwszym roku szkolnym uczyło się tutaj 58 dzieci, ale z roku na rok liczba ta się zwiększała.

Duża liczba uczniów spowodowała konieczność rozbudowania obiektu

W roku 1994 dobudowano salę gimnastyczną, a w 2003 nowy pawilon rehabilitacyjny. Z kolei w 2010 roku oddano do użytku nowe skrzydło szkoły, w którym znalazły się nowoczesne pracownie i sale dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Natomiast od 2012 roku w placówce działają również grupy przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych. Szkoła posiada zaplecze techniczne, które nie tylko pomaga w pracy nad poprawą sprawności fizycznej, ale również sprzyja integracji, kształtowaniu postaw prospołecznych i odnajdywaniu się w społeczności.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon