Nowa pracownia w SP nr 3 w Rudzie ze środków WFOŚiGW

"Zielona Pracownia 2021" - to program, w ramach którego szkoły podstawowe i średnie mogły otrzymać dofinansowanie na utworzenie pracowni przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Spośród 133 projektów nadesłanych przez szkoły z całego województwa - jednym z najciekawszych pomysłów był właśnie ten ze Szkoły podstawowej nr 3 z Rudy.

Zielona Pracownia w SP3 w Rudzie Śląskiej

Rudzki projekt w ramach programu „Zielona Pracownia 2021” polegał na gruntownej modernizacji dotychczasowej sali geograficzno-chemicznej, wykonaniu prac remontowych i zaadaptowaniu pomieszczenia na nowoczesną pracownię biologiczno-chemiczną. Przedsięwzięcie pod nazwą „Nasza Ziemia” zakładało wyposażenie klasy w nowoczesne meble, w tym montaż blatu do mikroskopowania i zakup funkcjonalnych taboretów, z których mogą korzystać dzieci w różnym wieku.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pracownia wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, plansze edukacyjne, innowatorską tablicę multimedialna i kosze do segregacji odpadów.

- W ramach tej inicjatywy zostały zakupione zestawy edukacyjne dla 30 uczniów, opierające się na tematyce skupionej wokół trzech obszarów: wody, powietrza i energii - powiedział Katarzyna Gul, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. – Dodatkowo w nowej pracowni udało się umiejscowić stół do wykonywania doświadczeń chemicznych, który posiadaliśmy od kilku lat. Mam nadzieję, że teraz nauka będzie dla naszych uczniów czystą przyjemnością.

Koszt pracowni wyniósł 43.866 zł, z czego ponad 35 tys. zł pochodzi z dotacji. W tegorocznej, siódmej już edycji konkursu „Zielona Pracownia 2021”, WFOŚiGW pozytywnie ocenił 61 wniosków spośród 133, które wpłynęły na konkurs. W przeważającej większości odbiorcami konkursu okazały się szkoły podstawowe. W ubiegłym roku podobna pracownia powstała w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka, a w 2019 w SP nr 1 w Nowym Bytomiu, w SP nr 25 w Halembie oraz w Niepublicznej Podstawowej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kochłowicach.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon