zielona pracownia

Zielona Pracownia w SP3 w Rudzie Śląskiej

Nowa pracownia w SP nr 3 w Rudzie ze środków WFOŚiGW

"Zielona Pracownia 2021" - to program, w ramach którego szkoły podstawowe i średnie mogły otrzymać dofinansowanie na utworzenie pracowni przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Spośród 133 projektów nadesłanych przez szkoły z całego województwa - jednym z najciekawszych pomysłów był właśnie ten ze Szkoły podstawowej nr 3 z Rudy.