Mieszkanie z przetargu od spółdzielni - jak je kupić?

Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a zakup własnego to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu. Istnieje wiele sposobów na zdobycie lokum, wśród nich jest zakup mieszkania z przetargu. W tym artykule wyjaśniamy, jakie są rodzaje przetargów mieszkaniowych, kto może je organizować i brać w nich udział oraz czym wyróżnia się przetarg organizowany przez spółdzielnię mieszkaniową.

Mieszkanie z przetargu od spoldzielni mieszkaniowej

Na czym polega przetarg mieszkaniowy?

Przetarg mieszkaniowy to procedura pozwalająca na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Jest to proces, w ramach którego nieruchomości są sprzedawane lub wynajmowane przez organy publiczne, lub inne instytucje za pośrednictwem aukcji lub konkursu ofert. Przetarg mieszkaniowy ma na celu zapewnienie transparentności i uczciwości procesu wyboru nabywcy lub najemcy oraz uzyskanie jak najkorzystniejszej ceny. Ostateczny wybór oferty zazwyczaj opiera się na kryteriach, takich jak cena, plan zagospodarowania i inne czynniki określone przez instytucję przeprowadzającą przetarg.

Kto może organizować przetargi mieszkaniowe?

Przetargi mieszkaniowe mogą być organizowane przez różne instytucje i podmioty, które posiadają własne nieruchomości lub są upoważnione do sprzedaży mieszkań w imieniu ich prawnych właścicieli. Są to m.in.:

  • spółki Skarbu Państwa,
  • urzędy miast i gmin,
  • banki,
  • spółdzielnie mieszkaniowe.

Kto może brać udział w przetargach mieszkaniowych?

W zależności od rodzaju przetargu mogą w nich brać udział różne grupy osób.

W przetargu mieszkaniowym otwartym uczestnictwo jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń co do liczby uczestników. Dlatego każdy, kto spełnia ogólne warunki uczestnictwa, może wziąć udział w przetargu. Zazwyczaj wymaga się jedynie złożenia odpowiedniej oferty w określonym terminie i zapewnienia wymaganego zabezpieczenia finansowego w postaci wadium (które wynosi zazwyczaj 10 procent ceny wywoławczej nieruchomości, a po wygraniu przetargu zostaje wliczone w kwotę zakupu nieruchomości).

W przetargu zamkniętym sytuacja jest nieco bardziej złożona. Tu dostęp do przetargu jest ograniczony przez organizatora do konkretnej grupy uczestników. Mogą to być np. członkowie danej spółdzielni mieszkaniowej lub mieszkańcy danej gminy.

Gdzie szukać ofert przetargów?

Oferty przetargów mieszkaniowych można znaleźć w różnych miejscach. Warto śledzić ogłoszenia spółdzielni mieszkaniowych, banków, urzędów miast i gmin oraz spółek Skarbu Państwa. Informacje o przetargach często pojawiają się również na stronach internetowych tych instytucji oraz w lokalnych gazetach i portalach internetowych poświęconych rynkowi nieruchomości.

Jednym z najwygodniejszych sposobów na śledzenie tego rodzaju ofert jest Listaprzetargow.pl. Można tu znaleźć aktualne ogłoszenia przetargów mieszkaniowych z całej Polski, co pozwala znacznie skrócić czas, który trzeb poświęcić na wyszukiwanie pojedynczych ogłoszeń przetargów.

Czym wyróżnia się przetarg organizowany przez spółdzielnię mieszkaniową?

Przetargi organizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe zazwyczaj dotyczą sytuacji, gdy dotychczasowy właściciel mieszkania utracił swoje prawa do nieruchomości w spółdzielni. W takim przypadku spółdzielnia organizuje przetarg i sprzedaje je innej osobie. Powodem utraty tych praw mogą być np. zaległości finansowe właściciela lub jego śmierć. Jednak w przeciwieństwie do np. licytacji komorniczych jest to bezpieczniejszy sposób nabycia mieszkania, ponieważ kupujący otrzymuje je bez obecnych lokatorów.

W przetargach spółdzielczych na kupującego nie przechodzą również żadne zobowiązania i zadłużenia poprzedniego właściciela dotyczące czynszu i opłat za media. Spółdzielnia, sprzedając taką nieruchomość, w pierwszej kolejności przeznacza tę kwotę na spłatę takich zadłużeń.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon