Michał Kaczmarczyk w zarządzie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości

Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej zadecydowało - Michał Kaczmarczyk, szef Kuchni Pubu Druid - został wybrany do zarządu Cechu.

Cech Ruda Śląska
Jakub Wyciślik, Michał Kaczmarczyk, Małgorzata Kuś i Grzegorz Skudlik

Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzono uzupełniające wybory do Zarządu. Do składu Zarządu Cechu wybrano Adama Malurdego oraz Michała Kaczmarczyka.

Cech Rzemiosł dba między innymi o kształcenie przyszłych rzemieślników - organizuje praktyczną naukę zawodu oraz sprawuje nadzór nad rekrutacją i procesem kształcenia uczniów. W przypadku Michała można powiedzieć, że wyuczył już spore stadko młodych kucharzy.

Ale głównym zadaniem Cechu jest promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, reprezentacja interesów środowiska rzemieślniczego, integracja środowiska oraz kultywowanie tradycji i dorobku rzemieślników. Michał, poza kształceniem młodzieży w Druidzie, będzie kreował kierunki rozwoju tej instytucji. Zapowiada się więc powiew świeżości.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon