Matura i egzamin ósmoklasisty w Rudzie Śląskiej 2021. Najważniejsze informacje

W tym roku egzamin maturalny i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z zaplanowanymi terminami czyli od 4 do 20 maja 2021 - egzamin maturalny, od 25 do 27 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty.

Man 3653346 960 720

Matura w 2021 r.

Egzamin maturalny ma za zadanie sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności, nabytych podczas nauki w szkole średniej, z zakresu przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego) na poziomie podstawowym.

Egzamin maturalny w 2021 r. uznawany jest za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.

Egzamin ten nie jest obowiązkowy dla absolwentów szkół średnich jednak ważną rolą jaką odgrywa jest fakt, że zastępuje on egzaminy wstępne na wyższe uczelnie, które w procesie rekrutacji wykorzystują wyniki z poszczególnych przedmiotów maturalnych, zdawanych zazwyczaj na poziomie rozszerzonym.

Tegoroczne matury zostaną przeprowadzone w terminie 4-20 maja 2021 r. dodatkowym 1-16 czerwca 2021 r. oraz poprawkowym 24 sierpnia 2021 r.

Z kolei wyniki zostaną opublikowane 5 lipca, a dla osób poprawiających – 10 września 2021 r.

-Nie ma żadnych przesłanek i żadnego zagrożenia dla tych terminów egzaminów i dla stacjonarnej formuły egzaminów, takiej jaka została zaplanowana - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Egzamin maturalny w 2021 r.

  • zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.
  • przeprowadzany jest wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższą uczelnię zagraniczną lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

  • zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.
  • mniejsza liczba zadań w arkuszach egzaminacyjnych, ale czas na ich rozwiązanie dokładnie taki sam jak w 2019 r. i w 2020r.
  • mniejsza liczba zadań otwartych

-Nie będzie żadnych testów na obecność koronawirusa przed egzaminami. Wystarczą obostrzenia sanitarne - zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek

Zarówno Egzamin maturalny jak i egzamin ósmoklasisty w kolejnych dwóch latach będą przeprowadzane według tych samych wymagań egzaminacyjnych, które są w tym roku. W związku z tym, będzie mniejsza liczba zadań w arkuszach egzaminacyjnych

Matura w 2022 i 2023 r.

Matura w 2022 r. i w 2023 roku, tak jak w tym roku, odbędzie się bez egzaminu ustnego, natomiast będzie obowiązek przystąpienia do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Część pisemna odbędzie się na poziomie podstawowym, część usta - tylko dla osób, które potrzebują wyniku do rekrutacji na uczelnie za granicą.

Egzaminy ósmoklasisty w 2022 i 2023 r.

Egzaminy ósmoklasisty w 2022 i 2023 r. zostaną przeprowadzone w maju zgodnie z wymaganiami podstawy programowej z 2017 roku.

Egzamin będzie przeprowadzony z trzech przedmiotów:

  • polski
  • matematyka
  • język obcy

Nie będzie egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Egzaminu z przedmiotu dodatkowego być może wejdzie w życie dopiero w 2024 roku.

-Dodatkowy przedmiot może wejdzie w 2024 r., ale o tym będziemy decydować później - poinformował minister Przemysław Czarnek.


Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon