Koniec laby, czas do szkół! Rudzcy uczniowie zaczęli naukę

1 września dla jednych oznacza koniec wakacji, dla innych upragnioną szkołę. W Rudzie Śląskiej naukę zaczęło dziś blisko 16 tysięcy uczniów i blisko 4,5 tysiąca przedszkolaków. Wraz z nimi - do pracy ruszyło blisko 2,7 tysiąca nauczycieli.

Nowy rok szkolny w naszym mieście, to także zmiany organizacyjne w niektórych placówkach. Skąd zmiany? Chodzi o zakończenie edukacji wczesnoszkolnej i rozpoczęcie drugiego etapu nauki:

  • W SP nr 1 z trzech oddziałów klas III powstaną dwa oddziały klas IV, do których będzie uczęszczać łącznie 40 uczniów,
  • W SP nr 2 z trzech oddziałów klas III powstaną dwa oddziały klas IV z 55 uczniami,
  • W SP nr 3 z trzech oddziałów klas III powstaną dwa oddziały klas IV z 58 uczniami,
  • W SP nr 18 z trzech oddziałów klas III powstaną dwa oddziały klas IV (łącznie 44 uczniów),
  • W SP nr 22 z trzech oddziałów klas III powstaną dwa oddziały klas IV (łącznie 50 uczniów),
  • W SP nr 16 z czterech oddziałów klas III powstaną trzy oddziały klas IV (85 uczniów),
  • w SP nr 40 z czterech oddziałów klas III powstaną trzy oddziały klas IV - 77 uczniów.

Zmiany również w Szkole Podstawowej Sportowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15. Zostaną tam uruchomione 3 nowe oddziały przedszkolne. Do 17-osobowego oddziału integracyjnego będą uczęszczały dzieci 3 i 4 letnie, do 19-osobowego oddziału ogólnodostępnego dzieci 5-letnie, a do 19-osobowego oddziału ogólnodostępnego dzieci 6-letnie.

Szkoły i przedszkola w Rudzie Śląskiej w liczbach

W tym roku szkolnym jest blisko 3 tysiące uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W 26 szkołach podstawowych, w tym 3 specjalnych, oraz 3 zespołach szkolno-przedszkolnych do I klasy pójdzie 1404 uczniów, w 4 liceach ogólnokształcących – 585 uczniów, a w technikach – 619. 204 uczniów rozpoczyna naukę w klasach pierwszych szkół branżowych I stopnia.

Do 24 przedszkoli miejskich, jednego zespołu przedszkoli, 3 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w 10 szkołach podstawowych, w tym w 2 szkołach specjalnych, będzie uczęszczało 4393 dzieci. Wszystkie dzieci biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym zostały przyjęte.

Pierwszakom, ale też tym, którzy kontynuują naukę - wielu sukcesów!

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon