Koniec betonozy na placu Jana Pawła II? Urząd planuje zazielenić rynek w Nowym Bytomiu [WIZUALIZACJA]

Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej ogłosił konsultacje z mieszkańcami miasta, których tematem przewodnim będzie modernizacja placu Jana Pawła II. Dzięki planowanej zmianie rynek ma stać się bardziej zielony - betonowe płyty i kostki zostaną zdemontowane, a na ich miejscu urząd zasadzi byliny, krzewy i drzewa.

Od 11 stycznia do 9 lutego potrwają konsultacje społeczne, podczas których omówione zostaną założenia nowej koncepcji zagospodarowania placu Jana Pawła II. Obecnie rynek w okresie letnim staje się wyspą w centrum miasta. Brak na nim zieleni, a dodatkowo obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu ogródków gastronomicznych.

- Prowadzone jeszcze podczas kampanii wyborczej rozmowy z mieszkańcami pokazały jedno - że nowe zagospodarowanie rynku w Nowym Bytomiu, a przede wszystkim jego odbetonowanie i ponowne zazielenienie, to temat, który rozpala emocje wielu rudzian. Dlatego jedną z pierwszych moich decyzji było rozpoczęcie prac nad opracowaniem koncepcji nowego zagospodarowania placu. Udało się ją przygotować w ciągu trzech miesięcy, a teraz jej założenia będziemy konsultować z mieszkańcami – podkreśla prezydent miasta Michał Pierończyk.

Nowe, zielone oblicze placu Jana Pawła II

By pozbyć się "betonozy" zostanie zdemontowana części nawierzchni rynku wykonanego z płyt i kostek betonowych, a następnie zazielenienie poprzez nasadzenia zieleni niskiej w postaci bylin i krzewów oraz zieleni wysokiej – w tym przypadku w grę wchodzą drzewa odporne na susze oraz dostosowane do warunków miejskich, np. platan klonolistny, klon polny, klon czerwony czy lipa srebrzysta. Istotnym elementem nowego zagospodarowania rynku ma być wykorzystanie retencji wód opadowych.

Dlatego też zasugerowano budowę zbiornika retencyjnego wraz z systemem podlewania roślinności. Dodatkowo koncepcja przewiduje likwidację nieczynnej, centralnie usytuowanej fontanny oraz utworzenie nowych elementów wyposażenia placu - miejsc do siedzenia, pergoli, ogródków gastronomicznych. Ponadto zaproponowano usytuowanie dwóch pawilonów gastronomicznych w południowo-wschodnim i południowo-zachodnim narożniku placu, bezpośrednio powiązanych z fragmentem placu przeznaczonym pod ogródki gastronomiczne.

Opracowana koncepcja zagospodarowania pl. Jana Pawła II przewiduje rozszczelnienie ponad 1 100 m², to blisko ¼ jego powierzchni. W ramach tej operacji mają zostać wydzielone 4 strefy:

  • strefa zieleni z roślinnością o zróżnicowanej wysokości - drzewa, krzewy, trawy,
  • strefa rekreacji i wypoczynku z miejscami do siedzenia zlokalizowanymi na krawędzi wyznaczonych terenów zieleni,
  • strefa gastronomiczna, gdzie mają być utworzone ogródki gastronomiczne,
  • strefa umożliwiająca organizację małych imprez okolicznościowych, festiwali, koncertów, odpustów, jarmarków, itp. - pozostawiona w zachodniej części placu, w pobliżu terenu kościoła.

Wszystkie te zabiegi mają sprawić, by przestrzeń rynku była przyjazna oraz atrakcyjna. – Nie można także zapominać o aspekcie ekologicznym. Sucha i nagrzana nawierzchnia przyczynia się do zwiększenia odziaływania pyłu i innych szkodliwych substancji. Ograniczając powierzchnię takiej przestrzeni można poprawić jakość powietrza. Ponadto nowe zagospodarowanie rynku – na co liczymy - pozwoli ożywić tę część miasta – wylicza prezydent Pierończyk.

Mieszkańcy mogą zaproponować swoje rozwiązania

Zaproponowane rozwiązania będą mogli teraz ocenić mieszkańcy poprzez przedstawienie swoich uwag. Wszystko w ramach konsultacji. Potrwają one od 11 stycznia do 9 lutego. W ich trakcie mieszkańcy będą mogli odnieść się do zaproponowanych w opracowaniu rozwiązań oraz propozycji.

Uwagi można przekazywać za pośrednictwem specjalnego formularza, który należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców UM, przesłać do urzędu drogą pocztową lub mailem na adres prezydent@ruda-sl.pl. Formularz można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz ze strony internetowej miasta, tam też można zapoznać się ze szczegółami koncepcji – tłumaczy Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta.

Podsumowaniem konsultacji będzie spotkanie konsultacyjne, podczas którego będą omawiane szczegóły koncepcji, wtedy też będzie można przekazać uwagi do przedstawionych założeń. Odbędzie się ono 9 lutego br. w Urzędzie Miasta w sali 211 o godz. 17:00.

Rynek w Rudzie Śląskiej wizualizacja

Może Cię zainteresować:

Koniec betonozy. Do końca roku ma powstać koncepcja na „zielony” rynek w Nowym Bytomiu

Autor: Michał Wroński

05/11/2022

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon