Hołda na Frynie będzie wzorem dla innych?

Hałda przy ulicy Niedurnego w Rudzie Śląskiej ma szansę zostać jednym z czterech demonstracyjnych wdrożeń. Zrekultywowana trzynaście lat temu została zgłoszona do udziału w projekcie LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit".

- Działania pod hasłem "miasto zieleni", to jeden z filarów mojej wizji Rudy Śląskiej. Hałda przy ulicy Niedurnego została przed ponad dekadą zabezpieczona przed emisją szkodliwych substancji i zazieleniona, ale chcemy uczynić ją jeszcze bardziej przyjaznym miejscem – powiedział prezydent Michał Pierończyk.

Miasto zgłosiło hałdę do prowadzonego przez Województwo Śląskie projektu zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, realizowanego przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wyłonione zostaną cztery projekty.

- Na każdy z czterech terenów ma zostać przeznaczone ponad 467 tysięcy euro. W subregionie centralnym najwyższą ocenę uzyskał właśnie nasz wniosek dotyczący hałdy przy ulicy Niedurnego – mówi wiceprezydent Aleksandra Skowronek. – Kryteria oceny dotyczyły oczekiwanych korzyści dla jakości powietrza, całości oczekiwanych korzyści środowiskowych i społecznych oraz łatwości realizacji i podtrzymania efektów.

Hałda, która powstała w XIX wieku w wyniku działalności cynkowni "Rozamunda", położona jest blisko centrum Nowego Bytomia. Od lat 30-tych prawie 2 hektary żużlu, gruzu i wypalonego koksu leżały w centrum miasta, aż do czasu rekultywacji zakończonej w 2011 roku. Hałdzie nadano wówczas nowy kształt, wykonano warstwę uszczelniającą z gliny oraz przeprowadzono rekultywację biologiczną terenu. Teren został obsiany trawą, a w kilku enklawach nasadzono drzewa i krzewy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,8 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013.

Dron ruda śląska

Może Cię zainteresować:

Nowy dron w Rudzie Śląskiej. Będzie sprawdzać co nas truje i namierzać sprawców

Autor: Jacek Skorek

21/02/2024

Mieszkania 2 przy ul Krasińskiego 6

Może Cię zainteresować:

Mieszkania dla rudzian. W sumie będzie 25 nowych lokali

Autor: Jacek Skorek

15/02/2024

Zatrzymani ruda śląska2

Może Cię zainteresować:

Czterech zatrzymanych rozbojarzy. Mężczyźni skatowali 15-latka za bluzę z logo Ruchu

Autor: Jacek Skorek

05/02/2024

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon