Duże zainteresowanie dodatkami osłonowymi w rudzkim MOPS-ie. Pytać przychodzą nie tylko uprawnieni

Takiego ruchu w rudzkim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie było od dawna - kolejki zainteresowanych dodatkami osłonowymi nie maleją. Przypomnijmy - dodatki osłonowe w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej mają zrekompensować wzrost cen gazu, prądu i żywności. To taki rządowy pomysł, by blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce dać pieniądze drugiej połowy. By żyło się lepiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Narzędzie to ma pomóc zarabiającym najmniej w utrzymaniu gospodarstw domowych przy rosnących cenach mediów i żywności.

- 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł - podaje Ministerstwo klimatu i Środowiska.

Komu przysługuje dodatek osłonowy i ile?

By otrzymać dodatek z tarczy antyinflacyjnej trzeba wykazać się dochodem na gospodarstwo domowe nie wyższym niż 2100 zł na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 1500 zł na osobę przy wieloosobowych.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego kształtują się następująco:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe - 400/500 zł
  • gospodarstwo 2-3 osobowe - 600/750 zł
  • gospodarstwo 4-5 osobowe - 850 zł/1062,50 zł
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1150 zł/ 1437,50 zł

Różnica w stawkach uzależniona jest tu od źródła ogrzewania - wyższa w przypadku ogrzewania spoza sieci.

Ale dodatek osłonowy można otrzymać również, gdy założone progi 2100 i 1500 złotych na osobę się przekroczy. Wtedy obowiązuje tak zwana zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dofinansowanie będzie pomniejszane wprost proporcjonalnie do kwoty przekroczenia progu. Jednak minimalne świadczenie wynosić będzie 20 złotych.

Jest jeszcze jedna zasada - dość ważna - wnioski złożone do dnia 31.07.2022 r. będą rozpatrywane na podstawie dochodu z roku 2020, z kolei te złożone po tej dacie, ale nie później niż 31 października 2022 - na podstawie dochodów z 2021 roku.

Warte podkreślenia jest jednak - to dodatek jednorazowy na dany rok!

Gdzie i do kiedy składać wnioski o dodatki osłonowe?

By starać się o dodatek osłonowy należy do 31 stycznia lub do 31 października 2022 złożyć odpowiednie wnioski. Wypłata będzie realizowana w dwóch równych ratach płatnych do 31 marca i do 2 grudnia.

Wnioski można składać w siedzibie MOPS Ruda Śląska, przy ul. Markowej 20, pok. nr 5, w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta:

  • poniedziałek 8.30-16.30,
  • wtorek, środa, czwartek 8.30-15.00,
  • piątek 8.30-13.30.

Można je również wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, na adres MOPS pocztą tradycyjną lub umieścić w skrzynce podawczej. Wnioski można wydrukować we własnym zakresie lub pobrać w siedzibie MOPS.

Sporo chętnych - długie kolejki

Z powodu dużego zainteresowania dodatkami osłonowymi rudzki MOPS zachęca do korzystania z komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem platformy ePuap. Taki wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Co siłą rzeczy zapewne ograniczy liczbę korzystających. W kolejkach ustawiają się nawet osoby, którym świadczenie nie przysługuje - ot, zapytać, bo a nuż. Skoro inni stoją.

Jeśli jednak udacie się do siedziby MOPS - w elektronicznym systemie kolejkowym należy wybrać przycisk o nazwie „DODATEK OSŁONOWY” i czekać na swoją kolej.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon