"Dolina Kochłówki". - Takiego miejsca mogą nam pozazdrościć inne miasta - mówi radna

Odbyło się ostatnie, trzecie spotkanie Zespołu ds. Utworzenia użytku ekologicznego "Dolina Kochłówki".

Trzecie spotkanie Zespołu ds. utworzenia użytku ekologicznego "Dolina Kochłówki" odbyło się w terenie. Zespół został powołany przez Komisję Infrastruktury i Rozwoju i zyskał akceptację radnych i władz miasta.

Użytek Ekologiczny " Dolina Kochłówki"

Razem z przedstawicielem Urzędu Miasta Ruda Śląska, ekspertami i przyrodnikami komisja przeszła cały obszar planowanego użytku ekologicznego od rozlewiska aż do granicy miasta.

- Łatwo nie było, czasem trzeba było przedzierać się przez dziko zarośnięte, podmokłe tereny w większości rzadko uczęszczane. W niektórych miejscach doliny Kochłówki byłam po raz pierwszy. I jestem nią coraz bardziej zachwycona. Mamy skarby, których inne miasta mogą nam zazdrościć - mówi radna Rudy Śląskiej Ewa Chmielewska

Dolinę Kochłówki oceniają specjaliści

Wizję w terenie i omówienie na miejscu przyrodniczych walorów tej okolicy dokonali eksperci w składzie:

  • Dr inż. Marek Sołtysiak - Instytut Nauk o Ziemi, Wydz. Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego
  • Dr inż. Witold Nocoń - Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Wydz. Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
  • Robert Matusiak - Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka
  • Marcin Gierszal - Grupa Inicjatywna Dolina Kochłówki
  • Eugeniusz Malinowski - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Ponad to w skład zespołu wchodzą:

  • dr Jerzy Parusel - organizator i były dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w latach 1994-2020
  • dr Piotr Cempulik - pracownik działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego, autor pierwszej waloryzacji przyrodniczej miasta Ruda Śląska

Są to eksperci znani na Śląsku m.in. z prac przy tworzeniu Żabich Dołów, którzy tym razem nie mogli uczestniczyć na spotkaniu.

- Na następnym posiedzeniu Zespołu będziemy już na mapie uzgadniać granice użytku - dodaje radna Ewa Chmielewska.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon