Blisko 600 tysięcy złotych na rudzkie schronisko dla zwierząt

Radni przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”. Co za tym idzie - z budżetu popłyną pieniądze. Blisko 599 tysięcy dla schroniska TOZ "Fauna" w Rudzie i 45 tysięcy dla innych podmiotów opiekujących się zwierzętami.

TOZ "Fauna"
Miasto przeznaczy blisko 645 tysięcy złotych na bezdomne zwierzęta

Główne założenia przyjętego przez miejskich rajców programu, to przede wszystkim zapewnienie psom i kotom miejsca w schronisku oraz opieki, ich obowiązkowa sterylizacja albo kastracja oraz poszukiwanie nowych właścicieli. Zwierzętami będzie zajmowało się rudzkie schronisko.

– Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są na przykład porzucanie zwierząt przez właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie, ucieczki, łatwość pozyskiwania zwierząt, moda na konkretne rasy czy brak wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności – mówi Beata Drzymała-Kubiniok, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami „Fauna” w Rudzie Śląskiej.

Program opieki - na czym polega?

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta” określa m.in. zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku, zasady kastracji i sterylizacji zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów czy także znakowanie zwierząt. Program ten reguluje też sprawy związane z dokonywaniem adopcji. Na realizację wspomnianych zadań miasto w roku 2023 przeznaczy dokładnie 644 800 zł, z kolei w bieżącym roku była to kwota 610 tys. zł. Obowiązek corocznego przyjmowania programu wynika z ustawy o ochronie zwierząt. W roku 2022 roku na rudzkie schronisko przeznaczone zostały 564 tys. zł, a w roku 2023 - 599 tys. zł.

Na co pozostałe pieniądze?

Pozostała kwota przeznaczona zostanie:

  • 10 tys. zł na zapewnienie możliwości przyjęcia zwierząt gospodarskich z terenu Rudy Śląskiej,
  • 1 tys. zł na usługę weterynaryjna polegającą na wszczepieniu czipa pod skórę zwierzęcia,
  • 10 tys. zł. na zapewnienie opieki oraz opieki medycznej zwierzętom dzikim w „Leśnym Pogotowiu" w Mikołowie, które zostały osierocone, poszkodowane w wypadkach drogowych i znalezione na terenie miasta,
  • 25 tys. zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Bezdomne zwierzęta w Rudzie Śląskiej

Do końca listopada 2022 roku rudzkie schronisko przyjęło 672 zwierzęta, w tym 411 z terenu Rudy Śląskiej. W sumie 421 psów i 251 kotów. Do adopcji przekazano 205 psów i 135 kotów. Właściciele odebrali ze schroniska 182 zagubione psy i 16 kotów.

W minionym roku wysterylizowano i wykastrowano 126 wolno żyjących kotów. Wysterylizowano również 165 psów przebywających w schronisku oraz 84 koty. W ramach dokarmiania kotów wolno żyjących wydano w 2022 roku 1499 kg karmy, a w 2021 - 1519 kg.

To ogromne liczby i ogrom pracy przy czworonogach.

- Warto zaznaczyć, że kilkadziesiąt osób wykonuje na terenie schroniska prace społecznie użyteczne czy też odpracowuje kary zasądzone przez sąd. Nasze schronisko pełni tu rolę instytucji, gdzie skazani poprzez kontakt ze zwierzętami przechodzą proces resocjalizacyjny – podkreśla Beata Drzymała-Kubiniok.

Placówka utrzymuje się głównie dzięki pomocy sponsorów - firm i osób prywatnych, wspomagających materialnie jego działalność, a także ze środków uzyskanych z 1 procenta podatku. „Fauna” obejmuje swoim zasięgiem nie tylko Rudę Śląską, ale również gminy powiatu mikołowskiego, Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice oraz Wyry.

Schronisko w Rudzie Śląskiej dostępne jest dla mieszkańców chcących zaadoptować zwierzę od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, w soboty, niedziele i święta - od 10.00 do 15.00.

I jeszcze przypomnienie - czas zamknąć rok podatkowy - kto chciałby wspomóc działalność schroniska - może przekazać swój 1% na rzecz TOZ "Fauna" (KRS 0000003109).

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon