Lockdown zwiększył bezrobocie w Rudzie Śląskiej. Sprawdź, ile wynosi stopa bezrobocia

W marcu 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej zarejestrował prawie 500 nowych bezrobotnych. To głównie efekt pandemii.

Broke 4765739 960 720

-Trwający od ponad roku lockdown zaczyna niestety odciskać swoje piętno na rynku pracy. Tylko w marcu 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej zarejestrował prawie 500 nowych bezrobotnych, miesiąc wcześniej do urzędu zgłosiło się nieco ponad 400 osób. Pod koniec lutego stopa bezrobocia w mieście kształtowała się na poziomie 3,9 proc. Dla porównania - rok wcześniej wynosiła 2,7 proc. Podobny trend, wzrostu bezrobocia, obserwujemy niestety w sąsiednich miastach. - mówi Krzysztof Mejer wiceprezydent Rudy Śląskiej

Wsparcie Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych

Pod koniec marca Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej przystąpił do realizacji II edycji przedsięwzięcia pt. „Projekt praca. Obszar rewitalizacji – obszarem nowych możliwości”. Przeznaczony jest on dla osób bezrobotnych w wieku 30+ i ma na celu przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy. Działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt potrwa do końca września 2021 roku, a jego wartość to ponad 600 tys. zł, w tym wkład Unii Europejskiej wynosi ponad 516 tys. zł.

Wymogi udziału w projekcie

Wsparcie skierowane jest dla 49 osób znajdujących się w szczególnej sytuacji:

  • kobiet,
  • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Co ważne, większość z nich powinna zamieszkiwać obszary wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska. Ponadto, pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W ramach realizowanego przez PUP projektu organizowane są szkolenia certyfikowane, uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników oraz staże umożliwiające podniesienie umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia zawodowego. Ponadto każdy uczestnik otrzymuje kompleksowe wsparcie doradcy klienta przez cały okres udziału w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się bezpośrednio do doradcy klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon

czytaj więcej:

Zbiórka dla Ukrainy Ruda Śląska

Mieszkańcy Rudy zasypali darami dla Ukraińców szkołę

Regionalizm

Jak zainteresować młodzież śląskością i tradycją regionalną?

Ruda Śląska. Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja budynków w Rudzie Śląskiej

Lady D 1 2

Rudzka "Lady D" - Małgorzata Kubela

Święto miasta Ruda Śląska

Obchody ustanowienia herbu i patronki miasta

kleszcz

Trwa sezon na kleszcze

Pracownia3

Zielone Pracownie w dwóch szkołach