Będą kolejne pieniądze na rozbudowę trasy N-S? Miasto szuka możliwości zdobycia środków

Mimo pozyskania 100 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na ukończenie trasy N-S brakuje jeszcze ponad 220 milionów.

Obecnie trwają prace na budowie trasy N-S w okolicach Potoku Bielszowickiego. Firma Drogopol montuje kładkę technologiczną dla magistrali wodociągowej oraz kontynuuje budowę obiektów inżynierskich i nasypu drogowego oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. Ale to zadanie już sfinansowane. Problem z kolejnym etapem, bo rządowa dotacja zamknęła wiele drzwi. Zarząd miasta nie ustaje jednak w staraniach o zdobycie pieniędzy na budowę części odcinka trasy N-S w kierunku północnym.

- Kolejnych 65 milionów staramy się pozyskać z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioskowana kwota dotyczy etapu od DTŚ do ul. Magazynowej, przebudowy samej ulicy Magazynowej oraz budowy nowego ronda. Na całe przedłużenie N-S-ki w kierunku północnym mamy otrzymać 100 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To niewątpliwie duży „zastrzyk finansowy” dla naszego miasta, ale kwota ta nie zabezpiecza całościowego kosztu wykonania tej inwestycji, której kosztorysowa wartość to 320 milionów - mówi wiceprezydent Rudy Śląskiej, Krzysztof Mejer.

W założeniu - północny odcinek N-S powinien być oddany do 2028 roku. To wielkie wyzwanie dla budżetu, dlatego Ruda Śląska złożyła w sumie pięć wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Łączna kwota, którą miasto chciałoby jeszcze pozyskać, to blisko 110 milionów złotych. Do drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych miasto złożyło trzy wnioski o dotacje:

  • 65 mln na trasę N-S od DTŚ do ul. Magazynowej,
  • 30 mln na modernizację sal gimnastycznych w sześciu rudzkich podstawówkach - SP2, SP3, SP8, SP17, SP23, SP24 i I LO, modernizację basenu przy SP30, hal sportowych przy Kłodnickiej i Hallera oraz sali zapaśniczej przy Markowej,
  • 5 mln na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz remont dachów na budynkach SP3, SP6, SP16, SP40, przedszkolach nr 4, 8, 37, 42, 44 oraz na Szkole Muzycznej.

Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia

Tu poszły dwa mniejsze wnioski, na łączną kwotę 9,3 miliona złotych:

  • 8 mln na modernizację budynku MDK w Rudzie
  • 1,3 mln na rozbudowę ulicy Żeleńskiego wraz z infrastrukturą i oświetleniem.
- Dobór takich inwestycji nie był przypadkowy. To właśnie inwestycje drogowe, a także obejmujące infrastrukturę edukacyjną czy sportową, mogą liczyć na wyższe dofinansowanie. Ponadto jednym z warunków stawianych samorządom startującym w naborach jest zagwarantowanie rozpoczęcia procedur związanych z realizacją inwestycji w ciągu 6 miesięcy od przyznania dofinansowania. Dlatego do programu zgłosiliśmy te projekty, z których realizacją możemy ruszyć praktycznie „od zaraz” - mówi prezydent miasta, Grażyna Dziedzic.

Zarząd miasta liczy najbardziej na pozytywne zaopiniowanie wniosku o rozbudowę trasy N-S, bo dodatkowe 65 milionów zewnętrznego wsparcia pozwoliłoby na zmniejszenie własnego wkładu i terminowe zakończenie tej inwestycji aż do granicy z Bytomiem.

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon